Väljarna och sakpolitik

Sd upplevs idag ha en poltik för i stort sett samtliga sakpolitiska områden. Det visar en Inizio-undersökning som presenteras i Aftonbladet idag. Den sammantagna bilden av det sakpolitiska ägandet i december 2016 visar att sd tagit position inom i stort sett alla sakpolitiska områden sedan valet 2014. På tre områden upplevs sd som det parti som har bäst politik och dessa är flykting- och invandringsfrågor, Sveriges försvar och äldreomsorgen. M äger fortfarande frågorna som gäller Sverige ekonomi och jobb och sysselsättning, även om man tappat position i förhållande till valet i båda fallen. S upplevs bara ha bäst politik för sjukvården och delar denna med sd. Kd och mp har inte någon fråga där de upplevs ha bäst politik. Miljö och klimatfrågan har c övertagit och frågan om skola och utbildning äger l enligt väljarna. V är det parti som i stort behållit sin position oförändrad sedan valet och varken stärkt eller försvagat sin ställning när det gäller att ha bäst politik för de olika sakområdena.

Läs rapporten här: Rapport sakpolitiskt ägande december 2016

Om undersökningen
Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1005 intervjuer under perioden 9 december – 13 december 2016 och genomförd som en webbundersökning.

Frågan som ställdes var:
Vilket parti tycker du har bäst politik för respektive område?
Skola och utbildning
Jobb och sysselsättning
Sjulvården
Äldreomsorgen
Miljö och klimat
Flykting- och invandringsfrågor
Sveriges ekonomi
Sveriges försvar

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018