Väljarna om misstroendeomröstning

Igår lämnade de fyra partiledarna för Alliansen besked om att de avser att de tänker begära att riksdagen röstar om den har förtroende för infrastrukturminister Anna Johansson (S), inrikesminister Anders Ygeman (S) och försvarsminister Peter Hultqvist (S). Under gårdagen genomförde Inizio på uppdrag av Aftonbladet en undersökning bland svenska folket om hur de ser på saken. Inledningsvis ställdes frågan om man hört talas om händelserna kring Transportstyrelsens upphandling av IT-tjänster. Bland de som hört talas om detta säger tre av fem väljare att de tycker att Allianspartiernas planer på att väcka misstroendevotum mot tre ministrar är rätt.

Allianspartierna har sina väljare med sig, även Sverigedemokratiska väljare tycker att det här är rätt. De rödgröna väljarna tycker det är fel.

Inizio har sedan riksdagsvalet 2014 ställt frågan om hur sannolikt väljarna tror att det är att ett extraval kommer att genomföras under mandatperioden. Under de turbulenta år där t ex Decemberöverenskommelsen och flyktingkrisen har gjort det parlamentariska läget osäkert har flera väljare sett extraval som sannolikt, men i samband med en mätning som presenterades i Almedalen för knapp månad sedan var andelen som trodde på extraval sjunkit till 14 procent. I denna mätning har andelen fördubblats till 28 procent.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är svenska allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 663 intervjuer under 26 juli 2017 och är genomförd som en webbundersökning.

Frågorna som ställdes var:

De senaste veckorna har det rapporterats om Transportstyrelsens upphandling av IT-tjänster. Har du hört talas om detta eller har du inte det?
– Har hört talas om
– Har inte hört talas om
– Tveksam, vet ej

Med anledning av händelserna kopplat till Transportstyrelsens upphandling av IT-tjänster har alliansen (m, c, l och kd) meddelat att de avser att begära misstroendeomröstning avseende tre av regeringens ministrar: Infrastrukturminister Anna Johansson, Inrikesminister Anders Ygeman och Försvarsminister Peter Hultkvist.

Tycker du att det är rätt eller fel att begära misstroendeomröstning?
– Rätt
– Fel
– Tveksam, vet ej

Hur sannolikt tror du det är att Sverige kommer att behöva genomföra ett extraval till riksdagen under mandatperioden, dvs innan ordinarie riksdagsval 2018?
– Mycket sannolikt
– Ganska sannolikt
– Inte särskilt sannolikt
– Inte alls sannolikt
– Tveksam, vet ej

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018