Vänsterväljare om regeringsbildningen

I Aftonbladet idag publicerades en undersökning om hur vänsterväljarna ställer sig till Stefan Löfven (S) som statsminister samt vilket förtroende de har för partiföreträdarna Löfven (S) och Sjöstedt (V). Undersökningen genomfördes av Inizio på uppdrag av Aftonbladet.  Det som kom fram i undersökningen var att en majoritet (62%) av vänsterväljarna är för att Löfven (S) släpps fram som statsminister. Av det resterande är var sjätte emot (16%) och var femte tveksam eller vet inte (22%). Förtroendet för Löfven (S) har sjunkit från 68 procent som hade stort förtroende i december, till 54 procent i denna mätning. Bland vänsterväljare är förtroendet för Jonas Sjöstedt (V) oförändrat med 96 procent som har stort förtroende.

Läs hela rapporten här: Vänsterväljare om regeringsbildningen, januari 2019

Om undersökningen:

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre som skulle rösta på Vänsterpartiet om det var riksdagsval idag. Undersökningen omfattar 302 intervjuer under perioden 14 –15 januari, 2019 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågorna som ställdes var:

Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har kommit fram till en uppgörelse i regeringsfrågan som innebär att Stefan Löfven (S) blir statsminister i en regering bestående av S och MP. Är du för eller emot att Stefan Löfven (S) röstas fram som statsminster? 

För

Emot

Tveksam, vet ej

Vilket förtroende har du för Stefan Löfven (S)?

Mycket stort förtroende

Stort förtroende

Litet förtroende

Inget förtroende alls

Känner inte till personen

Tveksam, vet ej

Vilket förtroende har du för Jonas Sjöstedt (V)?

Mycket stort förtroende

Stort förtroende

Litet förtroende

Inget förtroende alls

Känner inte till personen

Tveksam, vet ej

 

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018