Viktigaste politiska fråga – augusti 2017

Skärmavbild 2017-08-26 kl. 10.12.36
Idag publicerar Aftonbladet/Inizio undersökningen om vilka politiska frågor som är viktigast för svenska folket. Idag är frågan om Sjukvård (37%) den viktigaste politiska frågan för svenska folket, följt av  Flykting & Invandring (35%) och Lag & Ordning (32%). Det har därmed skett en omsvängning från juni då Flykting & Invandring var viktigast. Under sommaren har det varit stor fokus kring krisen inom förlossningsvården bl a. På ett år har frågan gått från 26% av svenska folket som tyckte den var viktig till 37% idag, alltså en ökning med 11 procentenheter vilket innebär att det är den fråga som ökat mest i betydelse jämfört med för ett år sedan.

Läs tidsserien här: Tidsserie augusti 2017

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1 448 intervjuer under perioden 11-15 augusti 2017 och genomförd som en webbundersökning. Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var: Vilka politiska frågor är viktigast för dig idag? Välj max tre

Flyktingar & Invandring
Sjukvård
Lag & Ordning
Utbildning & skola
Sysselsättning & jobb
Den svenska ekonomin
Äldreomsorg
Miljö & Klimat
Skatter
Trygghetssystemen
Vinster/valfrihet i välfärden
Försvar
Jämställdhet
Antirasism
Bostäder
Din egen ekonomi
Företagens villkor
EU/Euro
Barnomsorg
Internationella frågor
Energi & kärnkraft
Trafik & kommunikation
Kultur
Integritet på Internet
Bistånd till fattiga länder
Något annat, vad?
Tveksam, vet ej

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018