Viktigaste politiska fråga – juni 2017

Skärmavbild 2017-07-13 kl. 11.21.42

De viktigaste frågorna för svenska folket idag är Flykting & Invandring, Lag & Ordning samt Sjukvård, följt av Utbildning & Skola och Sysselsättning & Jobb. Den fråga som ökat mest i betydelse det senaste året är frågan om Lag & Ordning och Sjukvård. Frågan om Flykting & Invandring har minskat i betydelse, trots att den fortfarande är den viktigaste frågan för väljarna.

Denna mätning omfattar 3362 intervjuer och vi kan därmed också se vilka frågor som är viktiga för enskilda partiers väljare.

Skärmavbild 2017-07-13 kl. 11.20.02
För Moderaterna är det Lag & Ordning samt Flykting & Invandring. För Centerpartisterna är det Utbildning & Skola samt Sjukvård. Liberala väljare prioriterar Flykting & Invandring samt Utbildning & Skola. Kristdemokratiska sympatisörer tycker att Lag & Ordning samt Flykting & Invandring är viktigast. Därmed är alltså Alliansens väljare splittrade i vilka frågor som är viktigast på den politiska dagordningen.

Socialdemokratiska väljare menar att Sjukvård och Utbildning & Skola är de viktigaste frågorna. Vänsterpartiets sympatisörer delar uppfattningen att det är Sjukvård och Utbildning & Skola är viktigast. För Miljöpartisterna är Miljöfrågan klart viktigast och på andra plats (långt efter ) finns frågan om Utbildning & Skola. På samma sätt är frågan om Flykting & Invandring klart viktigast för Sverigedemokratiska väljare, följt av Lag & Ordning.

Läs rapporten här: Viktigaste politiska fråga Almedalen 2017

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är svenska allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 3362 intervjuer under perioden 16-26 juni, 2017 och är genomförd som en webbundersökning.

Frågan som ställdes var: Vilka politiska frågor är viktigast för dig idag?

Flyktingar & Invandring
Lag & Ordning
Sjukvård
Utbildning & skola
Sysselsättning & jobb
Den svenska ekonomin
Äldreomsorg
Miljö & Klimat
Försvar
Vinster/valfrihet i välfärden
Trygghetssystemen
Skatter
Antirasism
Bostäder
Din egen ekonomi
Jämställdhet
Barnomsorg
Internationella frågor
Företagens villkor
EU/Euro
Något annat, vad?
Energi & kärnkraft
Kultur
Integritet på Internet
Trafik & kommunikation
Bistånd till fattiga länder
Tveksam, vet ej

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018