Viktigaste politiska frågan

Flykting och invandring är ännu en gång den viktigaste politiska frågan (43%) och har ökat med 7 procentenheter jämfört med juni 2018. Sjukvård har minskat två procentenheter till 39%. Det visar en undersökning om den viktigaste politiska frågan som publiceras i Aftonbladet idag.

Frågan om Klimat och miljö ökar med 4 procentenheter till 24% och är nu jämnstor med frågan om Utbildning och skola.

Svensk ekonomi (som brukar vara en av de viktigaste valfrågorna) minskar till 11% (-6 procentenheter). Sysselsättning och Jobb är inte topp tre viktigaste fråga för väljarna just nu, utan där ligger istället Flykting och invandring, Sjukvård samt Lag och ordning.

Ladda ner rapporten om viktigaste politiska frågan här. 

Om undersökningen: 

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1063 intervjuer och är genomförd den 6 – 10 augusti, 2018 som en webbundersökning.

Frågan som ställdes var: ”Vilka politiska frågor är viktigast för dig idag? Välj max tre”

Sjukvård

Flyktingar & Invandring

Lag & Ordning

Utbildning & skola

Miljö & Klimat

Sysselsättning & jobb

Den svenska ekonomin

Äldreomsorg

Trygghetssystemen

Jämställdhet

Vinster/valfrihet i välfärden

Skatter

Din egen ekonomi

Antirasism

Försvar

Företagens villkor

Bostäder

EU/Euro

Barnomsorg

Internationella frågor

Trafik & kommunikation

Energi & kärnkraft

Bistånd till fattiga länder

Kultur

Integritet på Internet

Något annat, vad?

Tveksam, vet ej

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018