Viktigaste politiska frågan, januari 2019

Sjukvård är ännu en gång den viktigaste politiska frågan (33%), men har minskat med tre procentenheter sedan förra mätningen i oktober 2018. Lag och ordning, som ligger på andra plats, har minskat med en procentenhet till 29%, och tredje viktigast är flyktinginvandring som har ökat en procentenhet till 26%, samt skola och utbildning (26%) som minskat med två procentenheter. Det visar en undersökning om den viktigaste politiska frågan som publiceras i Aftonbladet idag. Klimat- och miljöfrågan (20%) har inte förändras sedan förra mätningen.

Ladda ner rapporten här: Viktigaste politiska frågan, januari 2019

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 1154 intervjuer under perioden 18 – 22 januari, 2019 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var: Vilka politiska frågor är viktigast för dig idag? Välj max tre.

Arbetskraftsinvandring

Flyktinginvandring

Integration

Lag & Ordning

Sjukvård

Skola & Utbildning

Arbetslöshet & Sysselsättning

Den svenska ekonomin

Äldreomsorg

Villkoren för äldre/Pensioner

Klimat & Miljö

Försvar

Vinster/valfrihet i välfärden

Trygghetssystemen

Skatter

Antirasism

Bostäder

Din egen ekonomi

Klasskillnader & Ekonomiska klyftor

Jämställdhet

Barnomsorg

Internationella frågor

Företagens villkor

EU/Euro

Energi & kärnkraft

Kultur

Integritet på Internet

Trafik & kommunikation

Bistånd till fattiga länder

Något annat, vad?

Tveksam, vet ej

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018