Viktigaste politiska frågan, mars 2018

De viktigaste frågorna för svenska folket idag är Sjukvård, Flykting & Invandring samt Lag & Ordning följt av Utbildning & Skola och Miljö & Klimat. Den fråga som ökat mest i betydelse det senaste året är frågan om Lag & Ordning och Sjukvård. Frågan om Trygghetssystemen har minskat i betydelse, trots att den fortfarande är en av de viktigaste frågorna för väljarna.

Denna mätning omfattar 6836 intervjuer och vi kan därmed också se vilka frågor som är viktiga för enskilda partiers väljare. För Moderaterna är det Lag & Ordning samt Flykting & Invandring. För Centerpartisterna är det Sjukvård samt Utbildning & Skola. Liberala väljare prioriterar Utbildning & Skola samt Sjukvård. Kristdemokratiska sympatisörer tycker att Lag & Ordning samt Flykting & Invandring är viktigast. Därmed är alltså Alliansens väljare splittrade i vilka frågor som är viktigast på den politiska dagordningen.

Socialdemokratiska väljare menar att Sjukvård och Utbildning & Skola är de viktigaste frågorna. Vänsterpartiets sympatisörer delar uppfattningen att det är Sjukvård och Miljö & Klimat är viktigast. För Miljöpartisterna är Miljöfrågan klart viktigast och på andra plats (långt efter) finns frågan om Utbildning & Skola.

För Sverigedemokratiska väljare är frågan om Flykting & Invandring klart viktigast, följt av Lag & Ordning. För Feministiskt Initiativ är frågan om Jämställdhet viktigast och därefter kommer Miljö & Klimat.

 

Ladda ned rapporten om Viktigaste Politiska Frågan här.

 

Om undersökningen: 

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är svenska allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 6 836 intervjuer under perioden 13 februari – 15 mars 2018 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018