Viktigaste politiska frågan, mars 2019

Lag och ordning (33%) är det område som ökat mest sedan förra mätningen i januari och är för första gången viktigaste frågan för svenskarna. Sjukvård är näst viktigaste frågan för svenskarna och har minskat med en procentenhet till 32% sedan förra mätningen. Tredje viktigast är flyktinginvandring (24%) samt skola och utbildning (24%) som båda har minskat med två procentenheter. Det visar en undersökning om den viktigaste politiska frågan som publiceras i Aftonbladet idag. Klimat- och miljöfrågan (20%) har inte förändras sedan förra mätningen.

 

Ladda ner rapporten här: Viktigaste politiska frågan, mars 2019

Om undersökningen:

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1314 intervjuer under perioden 14 – 19 mars, 2019 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var: Vilka politiska frågor är viktigast för dig idag? Välj max tre.

Arbetskraftsinvandring

Flyktinginvandring

Integration

Lag & Ordning

Sjukvård

Skola & Utbildning

Arbetslöshet & Sysselsättning

Den svenska ekonomin

Äldreomsorg

Villkoren för äldre/Pensioner

Klimat & Miljö

Försvar

Vinster/valfrihet i välfärden

Trygghetssystemen

Skatter

Antirasism

Bostäder

Din egen ekonomi

Klasskillnader & Ekonomiska klyftor

Jämställdhet

Barnomsorg

Internationella frågor

Företagens villkor

EU/Euro

Energi & kärnkraft

Kultur

Integritet på Internet

Trafik & kommunikation

Bistånd till fattiga länder

Något annat, vad?

Tveksam, vet ej

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018