Viktigaste politiska frågan

De viktigaste frågorna för svenska folket idag är Sjukvård, Flykting & Invandring samt Lag & Ordning följt av Utbildning & Skola och Miljö & Klimat. Den fråga som ökat mest i betydelse det senaste året är frågan om Lag & Ordning och Sjukvård. Frågan om Trygghetssystemen har minskat i betydelse, trots att den fortfarande är en av de viktigaste frågorna för väljarna.

För att se hur olika partiers väljare prioriterar olika frågor läs undersökningen vi gjorde i mars som omfattar 6 836 intervjuer.

Ladda ner rapporten om viktigaste politiska frågan här.

 

Om undersökningen: 

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 1209 intervjuer och är genomförd den 7 – 12 juni, 2018 som en webbundersökning.

Frågan som ställdes var: ”Vilka politiska frågor är viktigast för dig idag? Välj max tre”

Sjukvård

Flyktingar & Invandring

Lag & Ordning

Utbildning & skola

Miljö & Klimat

Sysselsättning & jobb

Den svenska ekonomin

Äldreomsorg

Trygghetssystemen

Jämställdhet

Vinster/valfrihet i välfärden

Skatter

Din egen ekonomi

Antirasism

Försvar

Företagens villkor

Bostäder

EU/Euro

Barnomsorg

Internationella frågor

Trafik & kommunikation

Energi & kärnkraft

Bistånd till fattiga länder

Kultur

Integritet på Internet

Något annat, vad?

Tveksam, vet ej

 

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018