Viktigaste politiska frågorna

Idag publiceras Aftonbladet/Inizios undersökning om vilka politiska frågor som svenska folket tycker är viktigast. I januari 2017 är väljarnas viktigaste politiska frågor Flyktingar & Invandring (43%), följt av Lag & Ordning (31%), Sjukvård (29%), Utbildning & Skola (28%), Sysselsättning & Jobb (19%), Äldreomsorg (19%) och Den svenska ekonomin (15%).

I valrörelsen 2014 såg svenskarna något annorlunda på vilka frågor som var de viktigaste. Då dominerade Utbildning & Skola och Sysselsättning & Jobb som de viktigaste frågorna för svenskarna. Frågan om Flykting & Invandring låg vid denna tid som den femte viktigaste frågan tillsammans med frågor som Miljö och Trygghetssystemen. I februari i år noterades den högsta siffran i denna tidsserie då nästan varannan svensk (47%) tyckte att Flykting/Invandring var en av de tre viktigaste frågorna. I denna mätning är Flykting & Invandring fortfarande den fråga som flest svenskar tycker är viktigast, men andelen har minskat till 43 procent jämfört med ett år sedan. Det stora förändringen är att Lag & Ordning är den fråga som svenska folket numer anser vara den näst viktigaste frågan och har ökat från 19 procent till 31 procent sedan februari 2016. Sjukvård hamnar på tredje plats och har ökat från 22 procent till 29 procent för ett år sedan.

Skärmavbild 2017-01-16 kl. 21.48.06

Läs rapporten här: Rapport Viktiga politiska frågor januari 2017

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1360 intervjuer under perioden 6-10 januari 2017 och genomförd som en webbundersökning.

Frågan som ställdes var (alternativen slumpades);
Vilka politiska frågor är viktigast för dig idag? Välj max tre.
Vinster och valfrihet i välfärden
Försvar
Lag & Ordning
Företagens villkor
Energi & kärnkraft
Sjukvård
Barnomsorg
Äldreomsorg
Trygghetssystemen (däribland Sjukförsäkring och A-kassa)
Sysselsättning & jobb
Trafik & kommunikation
Flyktingar/Invandring
Den svenska ekonomin
Din egen ekonomi
EU/Euro Skatter
Internationella frågor
Bostäder
Kultur
Integritet på Internet
Miljö
Bistånd till fattiga länder
Jämställdhet
Antirasism
Något annat, vad?
Tveksam, vet ej

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018