Viktigaste samhällsfrågan oktober 2016

I oktober är väljarnas viktigaste politiska frågor Flyktingar & Invandring (34%), följt av Utbildning & Skola (32%), Sjukvård (26%), Lag & Ordning (24%), Sysselsättning & jobb (24%) och Den svenska ekonomin (17%). Detta visas i en undersökning som presenteras i Aftonbladet idag. Läs också Lena Mellins analys.

I valrörelsen såg svenskarna något annorlunda på vilka frågor som var de viktigaste. Då dominerade Utbildning & Skola och Sysselsättning & Jobb som de viktigaste frågorna för svenskarna. Frågan om Flykting & Invandring låg vid denna tid som den femte viktigaste frågan tillsammans med frågor som Miljö och Trygghetssystemen. I februari i år noterades den högsta siffran i denna tidsserie då nästan varannan svensk (47%) tyckte att Flykting/Invandring var en av de tre viktigaste frågorna. I denna mätning är Flykting/Invandring fortfarande den fråga som flest svenskar tycker är viktig, men andelen har minskat kraftigt till 34 procent. Samtidigt har alltså Utbildning&Skola ökat från bottennoteringen i februari 2016 på 21 procent ökat till 32 procent i denna mätning. Flykting/Invandring och Skola&Utbildning är alltså två frågor som har motgående rörelser i opinionen.

Frågan om Lag & Ordning har ökat från 9 procent i valrörelsens slutskede till en av de viktigaste frågorna i denna mätning (24%). Var femte svenskt (10%) uppgav att Miljö var en av de viktigaste samhällsfrågorna i augusti 2014. Intresset för denna fråga har fallit, trots att miljöpartiet sitter i regeringsställning, till 12 procent i denna mätning.
Skärmavbild 2016-10-03 kl. 20.10.44

Om undersökningen
Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år. Undersökningen omfattar 1391 intervjuer bland allmänheten under perioden 26 september -1 oktober 2016 och genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var (alternativen slumpades);
Vilka politiska frågor är viktigast för dig idag? Välj max tre.
Vinster och valfrihet i välfärden
Försvar Lag & Ordning
Företagens villkor
Energi & kärnkraft
Sjukvård
Barnomsorg
Äldreomsorg
Trygghetssystemen (däribland Sjukförsäkring och A-kassa)
Sysselsättning & jobb
Trafik & kommunikation
Flyktingar/Invandring
Den svenska ekonomin
Din egen ekonomi
EU/Euro Skatter
Internationella frågor
Bostäder
Kultur
Integritet på Internet
Miljö
Bistånd till fattiga länder
Jämställdhet
Antirasism
Något annat, vad?
Tveksam, vet ej

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018