Civilkurage

Mer än sex av tio svenskar har någon gång blivit utsatt för brott, och många känner både otrygghet och oro för att dem själva eller någon närstående ska bli utsatt. Att ha civilkurage innebär att man, trots risk, ställer upp eller ingriper när någon annan råkar illa ut, och drygt 35 % av svenskarna önskar att de hade ingripit för någon annans skull när de blivit utsatta för brott.

Ser man till vårt samhälle i stort så känner sig många trygga i sitt eget bostadsområde oavsett om det är mörkt eller ljust ute, men otryggheten ökar till att mer än var tredje svensk känner sig otrygg i stan när det blir mörkt ute.

I Almedalen genomfördes en diskussion inom Svenska Hjältar tema om civilkurage som baserades bland annat på Inizios undersökning.  Debatterna sändes live och Linnéa Claesson var programledare. Du kan se den här. 

Ladda ned rapporten om civilkurage här

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 1537 intervjuer och är genomförd den 12 juni till 15 juni 2018 som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018