Försvarsberedskap

Terrorhot

Överlag är svenskar mindre oroade för inre och yttre hot, man har fått ökat förtroende för statens förmåga att förebygga terrorattacker.

Oron för terrorhot minskar bland allmänheten, mindre än två femtedelar (38%) känner oro för en eventuell terrorattack i Sverige. Det är en minskning med 3% sedan mätningen i februari för fem månader sedan. De som är mest oroade är de i medelåldern och sd-sympatisörer. Det är tydligt att oron bland svenskarna minskat de senaste tio månaderna.

Försvaret

40% av svenskar känner förtroende för statens förmåga att förebygga terrorattacker. Tilltron till statens förmåga har ökat med 7% sedan februari-mätningen. Alliansen-väljare och de som bor i storstäderna har mindre tilltro än regerings-väjare och de som bor utanför storstäderna.

Majoriteten av svenskarna, nästa fyra femtedelar, 79%, tycker att det är bra att allmän värnplikt är återinförd i Sverige. Samtidigt är det två femtedelar som inte tycker att Sverige ska vara medlem i försvarsalliansen NATO, en ökning från mätningen som genomfördes i februari i år, då 37% inte tyckte det. Skillnaden är tydlig mellan blocken, 19% av alliansen-väljarna tycker inte att Sverige ska vara Nato-medlemmar till skillnad mot 66% av regerings-väljarna.

Krisen eller kriget

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har fick i uppdrag att ta fram broschyren. ”Om krisen eller kriget kommer” skickades ut till alla hushåll i slutet av maj. Enligt en undersökning som genomförts av Inizio på uppdrag av Aftonbladet under perioden 18 – 21 juni så är det nästan 90% av svenska befolkningen som fått hem broschyren.

Lite mer än häften, 56%, har läst den och bland läsarna tycker tre fjärdedelar att innehållet är bra. Minst andel SD-sympatisörer och de som bor utanför storstäderna tycker detsamma.

Några citat vad gäller innehållet:

”Aktuellt och viktigt ämne. Vi är mer sårbara än vi tror. Det är bra att tänka till vad man ska göra om något händer.
Bra! Alla i familjen har diskuterat den o barnen kan den snart utantill. Samma som fanns i telefonkatalogen när jag själv var liten.”
”Det är lätt att glömma bort att även här i vårt skyddade land kan det bli kaos i någon form och då är det bra att ha en checklista att kryssa av. Det skadar inte om vi börjar samla på oss lite extra matvaror och vatten för man vet aldrig när det sker.”
”Detta är bara skrämselpropaganda. Om det kommer ett krig så blir det inte som andra världskriget, vilket broschyren känns som.”
”Onödigt alarmerande även om viss info var bra.”

En stor majoritet av allmänheten tycker att det är bra att informationen tagits fram. Större andel unga och kvinnor än äldre och män är positivare till broschyren.

Några citat vad gäller informationen:

”Den visar vilka brister som finns idag. Ex skyddsrum saknas. Befolkningen är inte krismedveten. Vårt elberoende och digitalisering av samhällstjänster kommer att bli vårt stora problem vid en kris.”
”Även om det står en del om det skulle jag önskat att man ännu mer trycker på vår sårbarhet gentemot cyberattacker och i viss mån mot terrorattacker mot centrala ”elknutpunkter”.”
”Jag bor på landsbygden. Mycket av innehållet är självklarheter för mig. Säkert bättre anpassad för de som t ex bor i en hyreslägenhet eller villa i en stad. Vi har strömavbrott lite då och, långt till affär, långt till vårdinrättningar, långt till bensinmack. Vi är vana att ha förnödenheter hemma så att vi klarar oss flera veckor om krisen kommer.”
”Bygg upp beredskapslagren igen och satsa på livsmedelsproduktion i Sverige istället.”

Läs hela rapporten här: Försvarsberedskapsrapport Almedalen_Opinionsläget 2018_final

Ta del av tabellerna här: 180629_försvarochhot_final

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018