L fortsatt under 4% i EP barometern

Liberalerna ligger fortsatt under 4%-spärren och ser ut att tappa sina platser i EU-parlamentet visar dagens väljarbarometer som presenteras i Aftonbladet en vecka innan valdagen till Europaparlamentet. Det är små rörelser jämfört med den väljarbarometer som presenterades för drygt en vecka sedan sedan.

Varken Liberalernas första namn till EU-Parlamentet Karin Karlsbro eller Jan Björklunds valturné med Jimmie Åkesson har förmått att röra partiet i opinionen. Även i samband med riksdagsvalet 2018 brottades Liberalerna med låga opinionssiffror. Vi kunde då se att partiet fick stödröster av andra Alliansväljare, något som vi nu inte alls ser i intervjuunderlaget. Om man till detta lägger att partiets toppkandidater är okända för allmänheten är det en dyster utsikt i valet om en vecka.

I övrigt är det små rörelser jämfört med EP-väljarbarometern för en vecka sedan. Sverigedemokraterna ökar från 9,7% i valet 2014 till 18,8% (+0,9) i dagens väljarbarometer och tycks ha en uppåtgående trend. SD är därmed fortsatt näst största parti efter Socialdemokraterna som når 23,0% (-0,9), som tycks ha en nedåtgående trend, men ser ut att nå ett liknande valresultat jämfört med 2014 då S fick 24,2%. Moderaterna når 15,7% (-1,2), vilket är bättre än valresultatet 2014 på 13,7%. Miljöpartiet tappar i förhållande till succévalet 2014 då man fick 15,4% till 9,3% (-0,3). Med klimatfrågan i fokus som väljarnas viktigaste fråga ser vi att även Centern ser ut att göra ett bättre val i år jämfört med 2014 då partiet fick 6,5%. Idag får Centern 9,5% (+1,1). Feministiskt Initiativ ser ut att tappa sitt mandat i EU-parlamentet. 2014 fick partiet 5,5% och i denna barometer noteras 2,0% (-0,2). Vänsterpartiet ligger still på 6,9% (+-0), vilket är i nivå med valresultatet 2014. Slutligen ser Kristdemokraterna ut att vara vinnare jämfört med 2014 då KD fick 5,9%. I dagens väljarbarometer får KD 9,1% av rösterna, vilket är i nivå med förra veckan (+0,3). Sara Skyttedal är en kandidat som väcker känslor. I undersökningen är det flera intervjupersoner som väljer bort KD på grund av henne, men också de som uppskattar henne och som väljer att rösta på KD just för att hennes personlighet.

Valtemperaturen är trots detta, fortsatt ganska sval, även om debatter, utfrågningar och valkompasser ökar intresset. 40% av väljarna har fortfarande inte bestämt sig vilket parti de ska rösta på. Den sista veckan kommer valrörelsen att intensifieras och utrymmet för spurter är stora. Väljarna är rörliga och vi vet att både kandidater och sakfrågor är viktiga för hur man lägger sin röst.

Om undersökningen

Väljarbarometern är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 200 intervjuer under perioden 10-16 maj, 2019 och är genomförd som en webbundersökning.

Frågan som ställdes var:

Vilket parti skulle du rösta på om det vore val till EU-Parlamentet idag? 

Moderaterna

Liberalerna

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Miljöpartiet

Sverigedemokraterna

Feminstiskt Initiativ

Annat, vilket?

Inizio redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Tänk på att stickprovsundersökningar är alltid förknippade med osäkerhet. Läs mer om hur vi tänker här.

EP-Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin@inizio.se

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018