Lag och ordning är viktigaste politiska frågan för väljarna


Klimat- och miljöfrågan ökar snabbast i betydelse för väljarna

Lag & ordning (32%) är fortsatt den viktigaste frågan för svenskarna. Sjukvården (30%) är den näst viktigaste frågan för väljarna och har minskat med två procentenheter sedan förra mätningen i mars tidigare i år. Klimatet (28%) är den fråga som ökar snabbast. Åtta procentenheter fler tycker att det är en av de viktigaste politiska frågorna jämfört med den förra mätningen som gjordes i mars. Nu är det nästan lika viktigt som sjukvården och nästan dubbelt så viktig som för ett år sedan. Det visar en undersökning om den viktigaste politiska frågan som publiceras i Aftonbladet idag.

Ladda ner rapporten här!

Om undersökningen:

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1332 intervjuer under perioden 8 – 20 juni, 2019 och är genomförd som en webbundersökning. Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var: Vilka politiska frågor är viktigast för dig idag? Välj max tre.

Arbetskraftsinvandring

Flyktinginvandring

Integration

Lag & Ordning

Sjukvård

Skola & Utbildning

Arbetslöshet & Sysselsättning

Den svenska ekonomin

Äldreomsorg

Villkoren för äldre/Pensioner

Klimat & Miljö

Försvar

Vinster/valfrihet i välfärden

Trygghetssystemen

Skatter

Antirasism

Bostäder

Din egen ekonomi

Klasskillnader & Ekonomiska klyftor

Jämställdhet

Barnomsorg

Internationella frågor

Företagens villkor

EU/Euro

Energi & kärnkraft

Kultur

Integritet på Internet

Trafik & kommunikation

Bistånd till fattiga länder

Något annat, vad?

Tveksam, vet ej

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018