Så ligger landet

I en artikelserie har Aftonbladet presenterat resultaten av en undersökning som Inizio gjort om svenskarnas sexvanor.

I en riksomfattande sexstudie har över 3 000 svenskar svarat på frågor om sitt sexliv och sin syn på sex.

Den senaste studien 2013 av Aftonbladet/United Minds visade ett historiskt bottenrekord.

Enligt befolkningsstudien 1967 hade en medelsvensk sex 4,2 gånger i månaden, 1996 var det 5 gånger i månaden. I studien 2013 uppgav svenskarna 3,8 gånger. Då hade sexfrekvensen mellan 1996 och 2013 minskat med 24 procent. Mätningen visade att svenskarna aldrig haft mindre sex och dessutom att lusten minskat.

– Det är allvarliga siffror, sa professorn i sexologi Sven-Axel Månsson då.

Den nya undersökningen visar bland annat att god hälsa anges som det viktigaste i livet och att ett bra sexliv kommer på femte plats. Sexdebuten sker vid 16,9 års ålder och är något högre bland killar än tjejer. Män uppger att de haft fler sexpartners än vad kvinnor uppger. De som har sex har det i snitt 4,9 gånger per månad och varannan skulle gärna vilja ha mer sex. Drygt var tredje av de som vill ha mer sex uppger trötthet som skäl till att det inte blir oftare. Var tionde svensk som har en relation uppger att de haft sex med någon annan än den nuvarande partnern. De som varit otrogna gjorde det för att de sökte spänning i första hand.


 

Läs hela Inizios rapport här: Så ligger landet Inizio

Så gjordes undersökningen

  1. Vad är svårast med att göra en mätning om svenskarnas sexvanor?

Det svåra med den här typen av undersökningar är att de tenderar att överskatta sådant som är social åtråvärt. På 70-talet var det kanske mer social åtråvärt att debutera sexuellt i någorlunda tidig ålder. Då tenderar den här typen av mätningar att skatta medelåldern för sexdebut en smula lågt. I nutid finns det växande grupper i samhället som tycker att man ska vänta med sin sexdebut av olika skäl. Det socialt åtråvärda kan ha förflyttat sig till att man bör ha en senare sexdebut. Då tenderar mätningarna att ge en något högre medelålder än vad det faktiskt är. Vi har gjort vårt bästa med att närma oss ämnet på ett respektfullt sätt, där vi understrukit att det är frivilligt att svara på frågorna och genom att följa upp med möjlighet att vidareutveckla sina svar.

(Social desirability bias, [https://en.wikipedia.org/wiki/Social_desirability_bias]).

  1. Vad säger siffrorna? Hur kan man tolka siffrorna?

Det är ju en hel del frågor som ställts, men på generell nivå kan man nog säja ett par saker. För det första är de förändringar vi kan spåra över tid förhållandevis små. Detta är inte så konstigt då sexualitet ligger nära vår moral/värderingar, och dessa är mycket trögrörliga. Det krävs ofta decennier för att flytta på dem.

Tolkningen av (alla) siffror från stickprovsundersökningar mår bra av god sakkunskap. Att låta ”experter” och forskare inom det aktuella området kommentera är en god idé. Vidare är det alltid bra att se om det finns andra undersökningar att jämföra med. I det här fallet har vi en mätning som United Minds genomförde för fem år sedan som är liknande.

  1. Vad finns det för osäkerheter i siffrorna?

Statistiska undersökningar är alltid förknippade med viss osäkerhet. Det man mest pratar om är urvalsfelet. Alltså det fel som uppstår på grund av att urvalet inte speglar populationen man vill mäta. Det justerar vi för genom att väga resultatet. Denna undersökning skiljer sig dock inte från andra undersökningar vi gör när det gäller svarsvilja och ligger i detta fall på en svarsandel om 63%. Vi brukar ligga mellan 63-67%

Det finns dock fler källor till osäkerhet till exempel hur frågorna är formulerade och att vi ber svarspersonerna minnas saker som ligger långt tillbaka i tiden som ålder för sexdebut eller antal partners.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är svenska allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 3417 intervjuer under perioden 18-25 juni  2018 och är genomförd som en webbundersökning. Frågorna som ställdes var:

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

 

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018