Svenskarna om Sverige

Inizio har på uppdrag av Aftonbladet undersökt hur svenska folket tror att utvecklingen i Sverige har varit sedan valet 2014:

Generellt sett finns skillnaderna mellan hur svenskarna uppfattar Sveriges utveckling sedan 2014 i partisympati, där Sverigedemokraternas väljare har en mer pessimistisk syn på landet, jämfört med Rödgröna väljare. Alliansväljarna befinner sig någonstans mittemellan. Det är ingen större skillnad mellan män och kvinnors uppfattning eller utbildningsnivå. Det finns en tendens att yngre har en mer pessimistisk uppfattning om Sveriges utveckling. För fullständig redovisning, se bilagda tabeller.

De områden där svenskarna tror har ökat mest sedan valet 2014 är:
– Klyftorna mellan fattiga och rika (60%)
– Våld och misshandel mellan personer (59%)
– Andel pensionärer som lever i fattigdom (54%)
– Andel barn som lever i fattiga familjer (50%)
– Antalet patienter som fått vård inom vårdgarantin (39%)
– Skador, sprickningar och dödsfall i samband med förlossningar (38%)
– Biståndet till fattiga länder (30%)
– Statsskulden (23%)
– Antalet människor som dör av cancer (21%)
– Arbetslösheten (15%)

I Almedalen analyserades resultatet av Staffan Landin, föreläsare och faktaexpert. Se inslaget här.

Ta del av rapporten.

Ta del av tabellerrapporten: 180704_Svenskarna om Sverige_final

Om undersökningen: 

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 1399 intervjuer och är genomförd den 29 juni till 3 juli 2018 som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Läs bilagda tabeller för fullständig redovisning av frågornas exakta utformning, hjälptexter och svaren.

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018