Klimat och miljö – frågorna EU ska ägna sig åt

Klimat och Miljö är den viktigaste fråga som svenskarna tycker att EU ska ägna sig åt. På andra plats kommer Flyktinginvandring och på tredje plats Terrorbekämpning tätt följt av Brottsbekämpning. Det skiljer sig en hel del mellan män och kvinnor. Även om topplistan innehåller samma fyra områden så prioriterar män prioriterar Klimat och Miljö lägre än kvinnor. Män rankar istället Ekonomi och Frihandel högre än kvinnor, liksom Fri rörlighet för varor och tjänster och Begränsad överstatlighet. Kvinnor tycker att Sociala rättigheter och Jämlikhet mellan män och kvinnor är viktigare frågor för EU att ägna sig åt än vad män anser.

De under 29 år menar att Klimat & Miljö, Sociala rättigheter och Integritet på Internet är viktigare frågor än äldre personer.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1434 intervjuer under perioden 15-24 april, 2019 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var:

Vilken eller vilka frågor tycker du är de viktigaste frågorna EU ska ägna sig åt?

Ange max 3 svar

Klimat & Miljö

Ekonomi/Frihandel

Villkoren på arbetsmarknaden

Fri rörlighet för varor och människor

Gemensam försvars- och säkerhetspolitik

Villkor för jordbruket/Djurhållning

Alkoholpolitik

Sociala rättigheter

Jämställdhet mellan män och kvinnor

Företagens villkor

Flyktinginvandring

Brottsbekämpning

Terrorbekämpning

Integritet på Internet

Begränsa överstatligheten

Utvidga EU med fler medlemsstater

Ökad transparens/öppenhet inom EU

Euro/Gemensam valuta

Något annat, vad?

Ingenting, Sverige ska lämna EU

Tveksam, vet ej

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018