Väljarbarometer 4 september 2018

Väljarbarometer-white-private-trans

Med mindre än en vecka innan valdagen presenteras en idag en väljarbarometer med fortsatt små rörelser och där det är oerhört jämnt mellan blocken. Alliansen (40,1) har fortsatt ett litet övertag över de Rödgröna (39,0%) på 1,1 procentenheter.

Socialdemokraterna går mot sitt sämsta val någonsin. Socialdemokraterna gjorde i mätperiodens inledning ett utspel om en extra föräldravecka. Partiet ökar i denna mätning från bottenoteringen som presenterades i fredags och når i denna mätning 24,6% (+1,5). Partiet tappar under mandatperioden väljare framförallt till SD och V, där skälen enligt väljarna som lämnat handlar om otydlig och svajig politik, för stram flyktingpolitik (väljare som gått till V) och för generös flyktingpolitik (väljare som gått till SD). Regeringssamarbetet med MP har gjort väljare missnöjda och hanteringen av LSS har även upprört tidigare S-väljare. Socialdemokraterna fick 31,0% i riksdagsvalet 2014 och får i dagens väljarbarometer alltså 24,6%.

Miljöpartiets uppåtgående trend sedan sommaren har avstannat och partiet når 5,0% (-0,6) och har ökat 1,2 procentenheter sedan mätningen i början av maj. Sommarens torka och bränder har ökat betydelsen av klimatfrågan och detta har sannolikt gynnat MP. Vi ser att väljare som tidigare under mandatperioden gått till Centerpartiet nu tycks vända tillbaka. Miljöpartiet fick 6,9 i riksdagsvalet 2014 och får idag alltså 5,0%.

Vänsterpartiet är ett av vinnarpartierna denna mandatperiod och noterar 9,4% (-0,7) i denna mätning. Partiet har tagit väljare från i första hand Socialdemokraterna, men även Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ. Vänsterpartisternas väljare utgörs i hög grad av unga, välutbildade kvinnor i storstäderna. Partiet fick 5,7% i riksdagsvalet 2014 och får i dagens väljarbarometer alltså 9,4%.

Moderaterna har det motigt i opinionen och når 19,2% (-0,3) av väljarstödet i denna mätning. I riksdagsvalet fick man 23,3%. Det högsta stöd som noterats under mandatperioden är 27,9% i december 2014, dvs strax innan Decemberöverenskommelsen slöts. Sedan har partiet haft opinionsmässiga motgångar där stödet var som lägst på 16,0% för ett år sedan, i augusti 2017. I samband med detta avgick Anna Kinberg Batra som partiledare och Ulf Kristersson tillträdde. Därefter ökade väljarstödet till 24,6% i januari 2018 som högst. Som det ser ut nu beror Moderaternas vikande väljarstöd på att en del sympatisörer väljer att stödrösta på i första hand KD, men i viss utsträckning på L. Moderaternas väljarprofil är övervägande män, välutbildade och i storstäder.

Kristdemokraterna har visat ökande opinionssiffror under augusti och når i dagens mätning 6,5% (+0,5). Dagens notering tangerar nästan den högsta under mandatperioden som KD fick i samband med att partiet rev upp Decemberöverenskommelsen i oktober 2015. Partiet attraherar stödröstare och det syns tydligt i de kompletterande frågor vi ställer om t ex hur man resonerar kring val av parti. Stödrösterna innebär också att KDs sympatisörer är de väljare som är de mest osäkra väljarna hur de ska rösta. KD och deras partiledare Ebba Busch Thor har haft formidabla sista veckor, med ökat partiledarförtroende och tittarnas vinnare av Aftonbladets partiledardebatt. Kristdemokraterna fick 4,6% i riksdagsvalet 2014 och får idag alltså 6,5%.

Centerpartiet är också ett av partierna som är vinnare denna mandatperiod. I denna mätning noterar partiet 8,4% (-0,1). Det är 2,5 procentenheter över valresultatet på 6,1%, men en bra bit från toppnoteringen på 13,6% i maj 2017. Centerpartiets väljare består av två ganska olika grupper: dels äldre personer, med lägre utbildning, boende på landsbygden och dels en yngre, välutbildad grupp som bor i storstäderna.

Liberalerna noterar i denna mätning 6,0% (+0,1). Liberalernas mandatperiod har präglats av en i stundtals ifrågasatt partiledare som för ett år sedan utmanades av Birgitta Olsson. Björklund vann striden och Olsson lämnade politiken. Liberalerna har bytt namn och hette i förra valrörelsen Folkpartiet. Liberalerna tar röster från i första hand Centerpartiet men även från Moderaterna. Väljarprofilen utgörs av ungefär lika stor andel män som kvinnor, sympatisörerna har examen från universitet/högskola och är boende i storstäderna. I riksdagsvalet 2014 fick Liberalerna 5,4% och når i denna mätning alltså 6,0%.

Sverigedemokraterna är en av mandatperiodens vinnare. I denna mätning når partiet 17,3% (-0,8%) och tycks ha en nedåtgående trend. Partiet har sedan juni tappat 3,2 procentenheter. I valet 2014 fick SD 12,9%. Den högsta notering SD haft är 22,2% i december 2015 och i januari 2016 i samband med flyktingkrisen och de hårdare gränskontrollerna som då infördes. Den tredje gången SD noterade 22,2% var i mars 2017 efter att Anna Kinberg Batra aviserat att Moderaterna ville föra samtal med Sverigedemokraterna. Det är tydligt att SD tagit väljare från alla partier sedan 2014 och då i huvudsak från M och S. Även om SD väljare är trogna partiet finns det sedan ett drygt år ett flöde från SD tillbaka till M som inte alls finns i samma utsträckning från SD tillbaka till S.

Feministiskt Initiativ noterar 1,5% (-0,2) och Övriga partier får 2,0% (+0,5), vilket innebär att dessa partier som inte har riksdagsplats idag sammantaget har ett stöd på 3,5% (+0,3). Andelen osäkra är 5,4% (-0,2)

Läs rapporten för Väljarbarometer här: Väljarbarometer 4 september 2018

Ta del av Väljarbarometerns historik här: Väljarbarometer historik

 Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizio opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 485 intervjuer under perioden 27 augusti – 3 september 2018 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Inizio redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Tänk på att stickprovsundersökningar är alltid förknippade med osäkerhet. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin@inizio.se

 

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018