SD når sin högsta nivå sedan juni 2017

Väljarbarometer-white-private-trans

Sverigedemokraterna når 21,0% (+1,3) vilket är den högsta nivå som uppmätts sedan juni 2017 då partiet fick 21,1%. SD ökar försprånget till M och är numer näststörsta parti efter S. Detta visas i Väljarbarometern som presenteras i Aftonbladet idag. Undersökningen är gjord 22-28 augusti. Förändringarna för enskilda partier jämfört med förra mätningen som presenterades den 12 augusti är små, men intressanta sett över tid. Sedan förra mätningen har det rapporterats om gängvåld och skjutningar. I samband med att väljarbarometern genomförs ber Inizio respondenterna berätta hur de resonerar kring sitt partival. Denna gång nämner flera personer saker som har med den senaste tidens oroligheter att göra. Några röster:

”- Kriminaliteten måste bekämpas.”

”- Sverige har blivit otryggt och nästan alla politiker blundar för sanningen.”

”- Titta i alla städer. Finns gängkriminalitet i hela landet.”

Sett över tid hade alltså SD högt stöd i opinionen 2017 i samband med de händelser som ledde till att Anna Kinberg Batra avgick som partiledare för M och Ulf Kristersson tillträdde. SD tappade därefter och noterade 17,9% i riksdagsvalet 2018. En förändring som vi ser bland väljarna är den ökade rörligheten i väljarkåren. Det som tidigare såg ut som att SD hade de mest lojala väljarna har nu förbytts mot att det finns ett utbyte av väljare mellan i första hand KD och i andra hand M. SD tappar alltså väljare till dessa partier, men vinner än fler väljare, vilket gör att SD ökar.

Moderaterna noterar 18,3% (-1,3), vilket innebär att marginalen till SD ökar och M är numer tredje största parti. I samband med EU-valet var läget i princip omkastat. M ökade kraftigt under våren och gjorde ett starkt EU-val som även avspeglade sig i opinionen nationellt. Då var M näststörst med bred marginal till SD. Kristdemokraterna får 7,7% (+0,4). Det som såg ut som ett kraftigt ras i våras (från 12,1% i mars) efter diskussion kring hur EU-parlamentarikern Lars Adaktusson röstat i frågor som rör abort och att KD röstade för utökad anhöriginvandring har avstannat. KD bottnade i väljarbarometern på 7,0% i juni och sedan dess ligger partiet still.

Nyamko Sabuni har inte inneburit det lyft för Liberalerna som många hoppades på. L får 4,2% (+0,6) och ligger alltså i princip still. Sedan riksdagsvalet har partiet tappat väljare till framförallt M och C.

Centerpartiet noterar 9,4% (-0,9). I riksdagsvalet fick C 8,6% och efter den historiskt långa regeringsförhandlingen ser C ut som vinnare på budgetsamarbetet och genom att stå bakom 73 punktsprogrammet. C tar väljare från S och L i första hand.

Socialdemokraterna ligger i princip still i opinionen och noterar 25,5% (-0,1). S fick 28,3% i riksdagsvalet och har tappat väljare till de väldigt olika partierna C, V och SD.

Vänsterpartiet noterar 7,9% (-0,6), vilket är i nivå med resultatet i riksdagsvalet för ett år sedan, 8,0%.

Inte heller Miljöpartiet lyfter i opinionen. Många hoppades på det nya manliga språkröret Per Bolund. MP får, liksom L, 4,2% (+0,6), vilket är likvärdigt med valresultatet för ett år sedan då MP fick 4,4%.

Övriga partier samlar 1,9% (+0,2) och andelen osäkra väljare är 4,4% (-0,2).

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 015 intervjuer under perioden 22-28 augusti, 2019 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

 “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag. 

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Inizio redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Tänk på att stickprovsundersökningar är alltid förknippade med osäkerhet. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin@inizio.se

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018