KD backar – väljarbarometer Maj

Väljarbarometer-white-private-trans

Kristdemokraterna backar till 9,0% (-2,4) visas i Väljarbarometern som presenteras i Aftonbladet idag. Undersökningen är i huvudsak gjord under sista veckan inför Europaparlamentsvalet. Sista veckan kom att handla till stor del om hur Lars Adaktusson (KD) hade röstat i frågor som rört abort och Ebba Busch Thor som uttalade sig om samvetsfrihet för barnmorskor. I svaren från respondenterna tycks denna diskussionen påverkat kd-väljare att gå till s Moderaterna i första hand.

Den sista valveckan inför Europaparlamentsvalet har det varit stort fokus på politik, även om det inte är i samma omfattning som i en valrörelse inför ett riksdagsval. Vi ser att det skiljer sig mellan hur svenskarna röstar i Europaparlamentsvalet och vilket parti de skulle rösta på om det vore val idag. Även om vissa rörelser i valmanskåren kan kopplas till händelser under förra veckan och det fokus som har varit kring europafrågor.

Maj månads väljarbarometer visar att Moderaternas nedåtgående trend som pågått sedan januari i alla fall tillfälligt tycks bruten och partiet ökar till 18,2% (+2,6). Mycket av förklaring tycks alltså vara väljare som kommer tillbaka från KD, men vi det ser också ut som att Ms förstanamn till Europaparlamentet Tomas Tobé har gjort en stark valrörelse som tydliggjort Moderaternas politik. Maj månads väljarbarometer innebär att M och SD är jämnstora.

Liberalerna ligger under spärren och noterar 3,0% (-1,2). Partiet brottas med interna svårigheter och även om partiet ser ut att klara sitt mandat till Europaparlamentet är partiet utan partiledare, vilket gör väljarna osäkra. Liberalerna är det parti som har störst andel osäkra väljare jämfört med riksdagsvalet 2018. Dessa torde gå att locka tillbaka under rätt förutsättningar. Den 28 juni ska Liberalerna välja ny partiledare efter Jan Björklund. Aktuella kandidater är Nyamko Sabuni, Johan Persson och Erik Ullenhag som nu ska ge sig ut på turné och debattera.

Även Centern gjorde en stark valrörelse till Europaparlamentet och noterar i denna mätning 10,1% (+0,7). Detta är den högsta siffra sedan december 2017. Väljarna kommer från Moderaterna i första hand.

Socialdemokraterna gör ett bättre val än i Europaparlamentsvalet och når i denna mätning 26,1% (+0,5). Skälet till skillnaden kan vara att många valde att rösta på i MP eller C i Europaparlamentsvalet.

Vänsterpartiet får 8,3% (-1,2) och ligger alltså still i förhållande till tidigare mätningar.

Miljöpartiet är det parti som har störst skillnad mellan väljarstödet på hemmaplan 4,4% (+0,6) i denna mätning och i Europaparlamentsvalet där partiet fick 11,4%. Med fokus på klimatet samlade MP väljare från flera olika partier, men som regeringsparti straffas partiet av väljarna. Sedan förra mätningen har Miljöpartiet ett nytt manligt språkrör i Per Bolund. Vad det innebär långsiktigt återstår att se.

Sverigedemokraterna ligger still i opinionen 18,4% (-0,2). SD gör ett bättre val på hemmaplan än utfallet i Europaparlamentsvalet på 15,6%. Ett resultat som var en stor framgång jämfört med Europaparlamentsvalet 2014.

Övriga partier samlar 2,4% (+0,6) och andelen osäkra väljare är 3,7% (-0,7).

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 147 intervjuer under perioden

21 maj – 28 maj, 2019 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

 “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag. 

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Inizio redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Tänk på att stickprovsundersökningar är alltid förknippade med osäkerhet. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin@inizio.se

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018