KD fortsätter tappa – Juni månads väljarbarometer

Väljarbarometer-white-private-trans

Kristdemokraterna backar till 7,0% (-2,0), sedan slutet av mars har KD backat från 12,1% (-5,1) och detta är det lägsta resultatet för partiet sedan november 2018. Detta visas i Väljarbarometern som presenteras i Aftonbladet idag. Undersökningen är gjord 17-24 juni, dvs efter Europaparlamentsvalet då mycket av debatten kom att handla om hur Lars Adaktusson (KD) hade röstat i frågor som rört abort och Ebba Busch Thor som uttalade sig om samvetsfrihet för barnmorskor. Den 18 juni röstade KD för utökad anhöriginvandring i riksdagen tillsammans med regeringen och dess samarbetspartier. Även denna hållning har väckt uppmärksamhet. De väljare KD tappar går i första hand till M. I kommentarerna som väljarna lämnar kring hur de resonerar kring sitt partival nämner framförallt de som sympatiserar med M abortfrågan, i andra hand nämns anhöriginvandring som skäl att lämna KD.

Juni månads väljarbarometer visar att Moderaternas ökar för andra månaden i rad till 19,7% (+1,5) och har därmed ökat 4 procentenheter på två månader. Flertalet av väljarna kommer alltså från KD. En del beror på att M gjorde en stark valrörelse till Europaparlamentet och en annan del att diskussionen kring KDs inställning i abortfrågan och anhöriginvandringen tycks skrämma en del väljare. SD noterar 19,4% (+1,0) i denna mätning och juni månads väljarbarometer innebär att M och SD fortsatt är jämnstora.

Liberalerna står inför ett partiledarskifte på fredag den 28 juni. De senaste veckorna, det vill säga under mätperioden, har de tre kandidaterna Johan Pehrson, Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag varit på turné runt om i landet och debatterat sina visioner som ledare av det sargade partiet. I söndags, den 23 juni, meddelande Johan Pehrson att han hoppar av partiledarstriden och igår meddelade Erik Ullenhag att han ställer sig bakom Sabuni. I dagens mätning noterar partiet 3,6% (+0,6), vilket innebär att L fortsatt ligger under spärren. Det ser alltså ut som att Sabuni kommer att bli vald på fredag och detta är även det som väljarna önskar sig enligt en nyligen genomförd mätning. L har sedan valet 2018 tappat väljare till M i första hand och till C i andra hand.

Även om Centern gjorde en stark valrörelse till Europaparlamentet fortsätter partiet ligga kring 9-10% i väljarbarometern som avser valet till riksdagen. I dagens mätning noteras 9,4% (-0,7).

Socialdemokraterna ligger i princip still i opinionen och noterar i juni månads väljarbarometer 25,4% (-0,7). S fick 23,7% i valet till Europaparlamentet, vilket var lite sämre än föregående val 2014 då S fick 24,2%. Skälet till skillnaden kan vara att många valde att rösta på i MP eller C i Europaparlamentsvalet.

Vänsterpartiet ligger helt stilla jämfört med föregående månad och får 8,3% (0,0).

Miljöpartiet är det parti som har störst skillnad mellan väljarstödet på hemmaplan 5,0% (+0,6) i denna mätning och i Europaparlamentsvalet där partiet fick 11,4%. Med fokus på klimatet samlade MP väljare från flera olika partier, men som regeringsparti tycks partiet ändå straffas av väljarna. Klimatfrågan som MPs kärnfråga blir allt viktigare för väljarna och frågan är om MP förmår att kapitalisera på detta eller om de utmanas av övriga partier som arbetar intensivt med att tydliggöra sin klimatpolitik. I början av maj valde Miljöpartiet ett nytt manligt språkrör i Per Bolund. Vad det innebär långsiktigt återstår att se.

Övriga partier samlar 2,3% (-0,1) och andelen osäkra väljare är 3,3% (-0,4).

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 076 intervjuer under perioden

17-24 juni, 2019 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

 “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag. 

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Inizio redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Tänk på att stickprovsundersökningar är alltid förknippade med osäkerhet. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin@inizio.se

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018