KD ny toppnotering – Väljarbarometer mars 2019

Väljarbarometer-white-private-trans

Kristdemokraterna fortsätter öka till en ny toppnivå på 12,1% (+3,1) och har sedan valet ökat 5,8 procentenheter, då partiet fick 6,3%. Detta visar mars månads väljarbarometer som presenteras i Aftonbladet idag. KD tar väljare från M, SD och något även från L. Sedan förra mätningen har KD aviserat att de ska föra samtal och förhandla med samtliga partier, även SD och V, något som tycks uppskattat av en del av väljarkåren.

I mars månads väljarbarometer tappar Sverigedemokraterna och når 18,2% (-1,3). Väljartappet sker i stort sett endast till KD. Även Moderaterna backar och når 16,5% (-1,2), vilket tangerar den lägsta nivån partiet har haft sedan Ulf Kristersson tillträdde som partiledare 1 oktober 2017. Moderaterna tappar väljare, i stort sett helt, till KD och tar väljare från L. Utan tillflödet av väljare från L hade M varit ett parti under 16%.

Centerpartiet tycks ha etablerat sig kring 8,5-9,5% och når i denna mätning 9,1% (-0,6). Partiet tar väljare i första hand från L och något från MP.

Liberalerna har en fortsatt svår situation. Jan Björklund aviserade sin avgång som partiledare den 6 februari och ska välja ny partiledare i juni. Sedan petades toppkandidaten till EU-Parlamentet Cecilia Wikström, vilket skapade ökad turbulens kring ett redan sargat parti. I denna mätning tycks dock tappet avstannat och Liberalerna noterar 3,3% (+0,6). Det huvudsakliga tappet sker till Moderaterna och till viss del till KD.

Socialdemokraterna når 26,5% (-0,6), vilket är en minskning med 3,3 procentenheter från höstens toppnotering i slutet av december då S fick 29,8%, alldeles innan Januariavtalet presenterades där Vänsterpartiet lämnas utan inflytande. Besvikna Socialdemokratiska väljare valde då att gå till Vänsterpartiet, ett flöde som tycks ha avstannat. Socialdemokraterna tappar nu något även till SD och C, vilket kan förklara att inte Vänsterpartiet ökar mer.

Vänsterpartiet når 8,6% (-0,6) och tycks alltså inte locka fler väljare i nuläget från Socialdemokraterna.

Miljöpartiet noterar 4,2% (+0,8). Partiet tar väljare från Vänsterpartiet och tappar till Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Högeroppositionen (SD+M+KD) samlar 46,8% av väljarstöd och har ökat 3,2 procentenheter sedan riksdagsvalet. Regeringsunderlaget (S+MP+C+L) samlar 43,1% av väljarstödet och har minskat 3,7 procentenheter sedan riksdagsvalet.

Övriga partier samlar 1,4% (-0,5) och andelen osäkra väljare är 5,2% (0,4).

Ta del av all väljarbarometerdata här: Väljarbarometer historik

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 980 intervjuer under perioden 24-28 mars, 2019 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Inizio redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Tänk på att stickprovsundersökningar är alltid förknippade med osäkerhet. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin@inizio.se

 

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018