Väljarbarometer 1 juni 2018

Väljarbarometer-white-private-trans

Sverigedemokraterna ökar i dagens väljarbarometer till 19,5% (+2,6) och Socialdemokraterna tappar till 24,5 (-2,1). Frågan kring flykting, invandring och migration har präglat mandatperioden och Sverigedemokraterna, med sin restriktiva hållning i frågan är det parti som gått starkast framåt under perioden. Regeringen presenterade nyligen ett förslag att ensamkommande unga ska få stanna som vann stöd även från Centern, men strax därefter lämnade Socialdemokraterna besked om en mer restriktiv flyktingpolitik som skapade missnöje och debatt inom partiet och i media. I denna mätning tycks vi alltså se väljarnas besked på detta. Socialdemokraterna tappar väljare till Sverigedemokraterna, men också till Vänstern och Centerpartiet.

Socialdemokraterna tappar alltså, Moderaterna ligger i princip still (22,0%, -0,4) och Sverigedemokraterna ökar.  Det innebär att det skiljer 5 procentenheter mellan de tre största partierna. Tittar man på kurvorna över tid ser man hur partierna närmar sig varandra. Ser man också till den osäkerhet som är förknippade med stickprovsundersökningar som väljarundersökningar av detta slag är, är valutgången mycket osäker.

Allianspartierna samlar ett totalt stöd på 40,7% (+0,3) och har därmed ett övertag som ökar framför De rödgröna som tappar och får 36,6% (-1,2).

Som vi konstaterat ligger Moderaterna still på 22,0% (-0,4). Sett över tid har partiet dock minskat sedan Kristerssons toppnotering på 24,6% i februari i år. Centerpartiet får 9,5% (+0,5), Kristdemokraterna får 4,9% (+0,1) och Liberalerna 4,3 (+0,1). Vi förstår att väljarna är oroliga och i viss utsträckning skulle stödrösta på Alliansens två minsta partier genom att både Kd och L har hjälp av stödröster när vi ställer uppföljningsfrågor kring hur man resonerar kring sitt val av parti.

Vänsterpartiet är ett av de partier som är vinnare sedan riksdagsvalet och noterar idag 8,2% (+0,8), den högsta notering sedan september 2016. Miljöpartiet får 3,9% (+0,1).

Det är intressant att Feministiskt Initiativ noterar 1,5% (-1,0) och Övriga partier får 1,8% (-0,6), vilket innebär att dessa partier som inte har riksdagsplats idag sammantaget har ett stöd på 3,3% (-1,6). Andelen osäkra är 6,7% (-0,5).

Läs rapporten för Väljarbarometer här: väljarbarometer juni 2018

Ta del av väljarbarometerns historik här: Väljarbarometer historik

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizio opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 116 intervjuer under perioden 21-30 maj, 2018 och är genomförd som en webbundersökning.

Frågan som ställdes var: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val. Svarsandelen är 62%.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Inizio redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Läs mer om vår metod här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin@inizio.se

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018