Väljarbarometer 12 oktober 2017

Väljarbarometer-white-private-trans

Moderaterna går framåt i den Väljarbarometer som presenteras i Aftonbladet idag. Ulf Kristersson valdes till ny partiledare söndagen den 1 oktober och undersökningen är i sin helhet genomförd efter partiets extrastämma. Moderaterna ökar 2,2 procentenheter till 18,7% jämfört med mätningen i september (16,5%), då Anna Kinberg Batra hade meddelat att hon lämnade rollen som partiledare. I huvudsak är det väljare från Sverigedemokraterna som förklarar Moderaternas uppgång.

Sverigedemokraterna backar 2,0 procentenheter till 17,9%, vilket innebär att Moderaterna återigen är näst största parti. Senast Moderaterna var näststörsta parti var vid årsskiftet 2016/2017, dvs i samband med att Anna Kinberg Batra aviserade att partiet skulle samarbeta med Sverigedemokraterna i riksdagen. Sverigedemokraternas ledning har under mätperioden bl a haft en uppmärksammad konflikt gällande sexuella trakasserier där riksdagsledamoten Hanna Wigh, som valt att lämna partiet.

Ett byte av partiledare brukar inte medföra några större opinionsförändringar på lite sikt och denna mätnings uppgång bör snarast tolkas som den förväntan som finns på en ny partiledare för partiet. Moderaternas kris som vi sett i det minskade stödet i väljarkåren och moderaternas ställning inom olika sakpolitiska områden är inte lösta. Kristersson har varit partiledare en dryg vecka och är ännu oprövad i sin roll.

Centern backar för andra mätningen i rad (-0,8) och noterar 11,5%. Centern tappar en del väljare över blockgränsen framförallt till Socialdemokraterna.

Liberalerna ligger för andra mätningen i rad under 4-procentsspärren på 3,7 (+0,1). Partiet fortsätter plågas av partiledarstriden där Birgitta Olsson som utmanat Jan Björklund meddelat att hon lämnar partiet. Detta har gjort många kvinnor besvikna och bland kommentarer i undersökningen är det flera väljare som uttryckt besvikelse över detta.

Kristdemokraterna ligger i princip still jämfört med förra mätningen i september, 4,4 (-0,3).

Socialdemokraterna ökar till 30,1% (+1,3) och har därmed ökat med 3,0 procentenheter sedan juni. Uppgången förklaras med ökat förtroende för statsminister Stefan Löfven, ökad tilltro till regeringen och kanske framförallt den starka svenska ekonomin som befästes i regeringens budget som presenterades den 13 september där stora satsningar presenterades som gagnar många väljargrupper. Socialdemokraterna har inte haft så stort stöd i väljaropinionen sedan februari 2015, då Decemberöverenskommelsen träffats.

Svårigheterna för regeringspartiet Miljöpartiet fortsätter. Partiet ligger även i denna mätning under 4-procentsspärren och noterar 3,2% (-0,3). Senast partiet hade över 4 procent var i januari 2017. Förtroendet är lågt för de båda språkrören och Centern upplevs ha bättre politik om profilfrågan kring Miljö och Klimat bland väljarna.

Skillnaden mellan blocken är i princip oförändrat. Både Alliansen (38,3 +1,2) och de Rödgröna (39,9 +1,1) vinner ökat stöd bland väljarna. De Rödgrönas övertag är 1,6 procentenheter (+0,1).

I snitt uppger 9,2% av väljarkåren att de är osäkra vilket parti det skulle rösta på om det vore val idag. De partier med störst andel osäkra väljare, dvs väljare som röstade på partiet i riksdagsvalet 2014, men som idag uppger att de inte vet vilket parti de skulle rösta på om det vore val idag är Liberalerna och Miljöpartiet.

Läs även Lena Mellins analys.

Läs rapporten här: väljarbarometer okt 2017

Ta del av tidsserien här: Väljarbarometer historik

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 5 794 intervjuer under perioden 3-9 oktober, 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Inizio redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin@inizio.se

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018