Väljarbarometer 14 december 2017

Väljarbarometer-white-private-trans

Alliansen går framåt och de Rödgröna blocket backar i Aftonbladet/Inizios väljarbarometer för december som presenteras idag. Sammantaget innebär det att Alliansen får det största övertaget under mandatperioden, med 5,1 procentenhet. Senaste gången övertaget var i denna storleksordning var i december 2015, då övertaget var 5,0 procentenheter.

Den senaste månaden har präglats av #metoo i mediarapporteringen. Trots politikernas uttalanden och fördömanden tycks det inte ha givit något avtryck i opinionen. Däremot har flera i väljarbarometern denna gång kommenterat regeringens förslag som innebär att de ensamkommande flyktingbarn som sökte asyl före 24 november 2015 och som fått vänta minst 15 månader på Migrationsverkets beslut ska få stanna medan de går i skolan.

Rörelser för enskilda partier är relativt små, men sett över tid är förändringarna tydliga.

Moderaterna fortsätter framåt för fjärde månaden i rad. I december når partiet 23,7% (+0,5), vilket innebär en ökning med 7,7 procentenheter och i nivå med valresultatet 2014 som var 23,3%. M tar väljare i huvudsak från SD och C. Centerpartiet står helt still på 10,1% (+-0), men sedan augusti har partiet tappat 2,8 procentenheter, framförallt alltså till moderaterna. Liberalernas problem fortsätter, även om de i denna mätning ökar något till 3,9% (+0,6). Partiet har befunnit sig kring 4-procentsspärren stort sett hela mandatperioden och endast vid ett fåtal tillfällen nått över 5 procent. Kristdemokraterna har liknande utmaning kring 4 procentsspärren och når nu 4,8% (0,8). Sammantaget innebär detta att Allianspartierna tillsammans får 42,5% (1,9).

Socialdemokraterna tappar stöd till 27,5% (-1,1), vilket innebär 2,6 procentenheter sedan oktober. Även regeringskollegan Miljöpartiet tappar till 3,1% (-0,9) och kräftgången i opinionen fortsätter. Vänsterpartiet ligger däremot still på 6,8% (+-0). Sammantaget tappar de Rödgröna 2 procentenheter till 37,4% i denna mätning.

Sverigedemokraterna ökar något till 15,9% (0,5) och det kraftiga tappet till Moderaterna tycks ha avtagit i alla fall temporärt.

Övriga partier noterar 4,3%, varav Fi har 1,7%. Andelen osäkra väljare är 7,5%.

Läs också Lena Mellins analys här.

Ta del av Inizios väljarbarometer sedan valet här: Väljarbarometer historik

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizio opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 143 intervjuer under perioden 6 december – 12 december, 2017 och är genomförd som en webbundersökning.

Frågan som ställdes var: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Inizio redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Läs mer om vår metod här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin@inizio.se

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018