Väljarbarometer 16 november 2017

Väljarbarometer-white-private-trans

Moderaterna går kraftigt framåt i den Väljarbarometer som presenteras i Aftonbladet idag. Detta är andra mätningen sedan Ulf Kristersson valdes till ny partiledare söndagen den 1 oktober vid en extrastämma. Moderaterna ökar 4,4 procentenheter till 23,2% jämfört med mätningen i oktober. Sedan Anna Kinberg Batra meddelat att hon lämnade rollen som partiledare i september har partiet ökat med 6,7 procentenheter. I huvudsak är det väljare från Sverigedemokraterna och i andra hand från Centerpartiet som förklarar Moderaternas uppgång, men partiet tar väljare från alla håll.

Ett byte av partiledare brukar inte medföra några större opinionsförändringar på lite sikt och Aftonbladet/Inizios två mätningar i nära anslutning till Kristerssons tillträde kan tolkas som den förväntan som finns på en ny partiledare för partiet. Kristersson är fortfarande ny sin roll och ännu oprövad.

Sverigedemokraterna backar för fjärde mätningen i rad och får nu 15,4% av väljarstödet. Sedan juni har partiet backat 5,7 procentenheter och har inte haft så här lågt väljarstöd sedan februari 2015, dvs efter att Decemberöverenskommelsen slöts. Partiet som varit största parti bland manliga väljare är nu istället det tredje största partiet. SD tappar främst till Moderaterna.

Även Centerpartiet tappar något i denna mätning till 10,1% (-1,4) och sedan augusti har partiet tappat 2,8 procentenheter. Väljarna har i inledningsvis i någon utsträckning gått till Socialdemokraterna, men nu sker flödet till Moderaterna.

I övrigt är rörelserna små, både Kristdemokraterna och Liberalerna tappar 0,4 procentenhter. Kristdemokraterna når därmed 4%. Värre är det för Liberalerna som noterar det lägsta stödet under mandatperioden, 3,3%. Sedan juni har Liberalerna tappat väljare varje månad och sammanlagt rör det sig om 1,4 procentenheter. Jan Björklund har utmanats av Birgitta Olsson och vunnit den striden, men med anledning av det starka stöd Olsson har av vissa väljargrupper kan det vara en delförklaring att hon nu väljer att lämna politiken och att missnöjda väljare istället vänder Liberalerna ryggen. Ett annat skäl kan vara att Liberalernas kärnfrågor inte riktigt finns på agendan såsom t ex kärnkraften och EU. De sakpolitiska områden där Liberalerna profilerar sig är skola och utbildning där väljarna upplever att Socialdemokraterna har bäst politik och detsamma gäller försvarsfrågan där
Socialdemokraterna med Peter Hultkvist uppskattas av väljarna. Liberalerna har därmed hamnat i skuggan bland andra partier som helt enkelt syns mer i debatten.

Socialdemokraterna noterade en uppgång i förra mätningen, som ser ut att ha varit tillfällig. I denna mätning backar s till 28,6% (-1,5). Vänsterpartiet ligger still och noterar 6,8% (0,2) och Miljöpartiet får i denna mätning 4,0% (0,8). Miljöpartiet har legat under 4-procentsspärren under i princip hela 2017, sedan februari 2017 har mp legat under spärren. Mp tar väljare från S.

Efter tre mätningar där de Rödgröna haft ett litet övertag i opinionen före Alliansen, är nu Alliansen det största blocket igen med 40,6% mot 39,4% för de Rödgröna, dvs 1,2 procentenheter.

I snitt uppger 8,3% av väljarkåren att de är osäkra vilket parti det skulle rösta på om det vore val idag.

Läs rapporten här: väljarbarometer nov 2017

Ta del av den historiska datan här: Väljarbarometer historik

Läs också Lena Mellins analys.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2265 intervjuer under perioden 8-13 november, 2017 och är genomförd som en webbundersökning.

Frågan som ställdes var: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Inizio redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Läs mer om vår metod här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin@inizio.se

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018