Väljarbarometer 21 november

Väljarbarometer-white-private-trans

Drygt två månader efter valet pågår fortfarande regeringsbildningen. Aftonbladet/Inizios andra mätning i november är, i sin helhet, gjord efter den statsministeromröstning i riksdagen förra onsdagen som Ulf Kristersson (M) förlorade. Sedan dess har Annie Lööf (C) fått ett sonderingsuppdrag, som nu pågår, där hennes målsättning är att utgå från sakpolitiken och på det sättet försöka lösa upp partiernas låsta positioner. Det talas allt oftare om att ett extra val närmar sig och denna Väljarbarometer ger vid handen att i så fall skulle både L och Mp förlora sin plats i riksdagen.

Mycket av fokuset i politiken kretsar i nuläget kring turbulensen kring Allianspartierna och det faktum att C och L röstade nej till Kristersson (M) som statsminister. Även om rörelserna sedan förra mätningen är små, kan vi se några tydliga tendenser när vi studerar väljarflöden och om vi sträcker ut analysen till tiden vid riksdagsvalet i september. Alliansväljarna är splittrade i synen på relationen till SD och följden blir ganska stora väljarrörelser mellan partierna, för att vara så här tidigt i mandatperioden.

Moderaterna når 19,1% (+0,9) och tar väljare från L, KD, C och SD och tappar samtidigt till både KD och SD. Kristdemokraterna får sin högsta notering sedan 2014, med 7% (+1,1) och tar väljare från M och L i första hand. Liberalerna ligger däremot i princip still på 3,9% (-0,1), men har sedan valet tappat 2,6 procentenheter. Det största väljartappet är till M. Jan Björklund kommenterade i riksdagen att Liberalerna och han själv sannolikt skulle straffas opinionsmässigt för sitt ställningstagande i regeringsfrågan, men menar att det långsiktigt kommer att belönas. Centerpartiet noterar 9,2% (-0,6) och tappar väljare till M i första hand, men även till S – alltså över blockgränsen. Det faktum att Lööf fått sonderingsuppdraget tycks inte ha gynnat C – än i alla fall. Just när det gäller Alliansen är det alltså så att väljarna rör sig mellan partierna, de både vinner och tappar väljare och nettoeffekten blir ganska beskedliga för enskilda partier.

Socialdemokraterna finns lite i skuggan av rampljuset och ligger i princip still på 29,3% (-0,1). Sedan valet har S ökat en procentenhet från 28,3%. S är det parti som har störst andel trogen väljarbas, vilket i och för sig är brukligt, men i jämförelse med övriga partier har inte S vare sig tappat eller förlorat några större väljarskaror, bortsett från ett visst utbyte mellan C och S och intressant nog, tar S väljare från SD. Vänsterpartiet lever, i sin tur, lite i skuggan av S och hela diskussionen kring regeringsfrågan, även om V nämns som en ytterkantsparti i likhet med SD, framförallt av de som vill hitta regeringsalternativ i mitten. I denna mätning får 7,3% (-0,5). V tappar väljare till S och något även, lite oväntat, till C. V tar väljare från Mp. Miljöpartiet ligger i princip still på 3,5% (-0,3) och skulle alltså åka ur riksdagen om det vore val idag. Som medlem av övergångsregeringen är Mp ganska osynliga och partiet tappar väljare nästan bara till S.

Sverigedemokraterna når 18,8% (-0,1) och ligger något över valresultatet på 17,5%. SD har tappat väljare till M och S.

Övriga partier samlar 1,8% (-0,3) och andelen osäkra väljare är 5,0% (-0,1).

Som en del av väljarbarometern ställs frågan om hur man resonerar kring sitt val av parti. Under förra mandatperioden handlade många kommentarer om missnöje och frustration kring partierna positioner i frågor som rörde flykting, migration och integration, bristande sjukvård, LSS, pensioner och skatter. Detta har ersatts och handlar nu nästan uteslutande om att väljarna är stolta över deras partis inställning i regeringsfrågan. Väljare, oavsett partisympati, nämner att de uppskattar att just deras parti har en tydlig linje, är pålitliga, trovärdiga och att deras partiledare står rakryggad. Även väljarna tycks partiets enskilda position uppskattas och är känsloladdad. För det parti som överger sin position, kommer sannolikt väljarnas dom vara hård.

Ta del av historiken här: Väljarbarometer historik

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizio opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 414 intervjuer under perioden

14-19 november, 2018 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var :

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Inizio redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Tänk på att stickprovsundersökningar är alltid förknippade med osäkerhet. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin@inizio.se

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018