Väljarbarometer 6 augusti 2018

Väljarbarometer-white-private-trans

Alliansens övertag över de Rödgröna minskar från 3,0 procentenheter till 0,7 procentenheter i den första väljarbarometern efter sommaren som publiceras idag. Skillnaden hos enskilda partier är små, men sammantaget ökar de Rödgröna partierna och Allianspartierna backar.

Juli månad har präglats av torka och svåra bränder runt om i landet, där myndigheter, organisationer och olika delar av civilsamhället med stöd även från EU bidragit i arbetet med att släcka bränderna. Från politiskt håll har löften om krispaket till landets djurbönder och stöd till de som drabbats av skogsbränder presenterats.

Partierna börjar nu rusta för slutspurten i valrörelsen med valupptakter och utspel med vallöften som presenteras. Flera partiledare har också hunnit hålla sommartal.

Sett över mandatperioden är de partier som fått ökat väljarstöd Vänsterpartiet, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. De partier som förlorat flest sympatisörer är Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna. Förenklat kan man säga att Socialdemokraterna och Moderaterna har tappat till Sverigedemokraterna. Centerpartiet tagit väljare från Moderaterna och Vänsterpartiet har tagit väljare från Socialdemokraterna. Därmed kan man också skönja det mönster där svensk politik gått från att kunna indelas i en vänster-högerskala till att också inkludera dimensionen som kallas GAL-TAN, där akronymerna står för Green-Alternative-Libertarian och Traditionalist-Authoritarian-Nationalist. Miljöpartiet och Vänsterpartiet anses ligga högt på GAL-skalan och Sverigedemokraterna anses tydligast representera TAN-skalan.

Partiernas utveckling sedan förra mätningen som publicerades i samband med Almedalsveckans inledning och i förhållande till riksdagsvalet 2014 är följande:

Vänsterpartiet når i dagens mätning 8,7% (-0,2), vilket är 3 procentenheter över valresultatet 2014 på 5,7%. Partiet har tagit väljare från i första hand Socialdemokraterna, men även Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ. Vänsterpartisternas väljare utgörs i hög grad av unga, välutbildade kvinnor i storstäderna.

Socialdemokraterna noterar 24,9% (+1,0), vilket är 5,1 procentenheter under valresultatet på 31,0%. Socialdemokraterna hade sin opinionsmässiga höjdpunkt i januari 2015, direkt efter att Decemberöverenskommelsen slöts och låg som lägst december 2015 och januari 2016 i samband med flyktingkrisen och att gränskontroller infördes. Partiet har tappat väljare både till Sverigedemokraterna och till Vänsterpartiet i första hand. Väljarbasen byggs upp av äldre, kvinnor och boende utanför storstäderna.

Miljöpartiet har haft det motigt i opinionen under mandatperioden och det har kostat på att vara i regeringsställning. I dagens mätning får Miljöpartiet 4,8% (+0,9), vilket är det högsta stödet sedan mars 2016, men klart under valresultatet på 6,9%. Stödet var som lägst i april 2017 (2,5%). Partiet har fått kompromissa i frågor som är viktiga för deras väljare som dels rör en mer restriktiv flyktingpolitik och miljöfrågan (brunkolet i Tyskland, Bromma flygplats bl a). Det har även varit turbulent kring flera partiföreträdare som fått lämna partiet. (Mehmet Kaplan som hade kopplingar till den Grå Vargarna, Yasri Kahn som vägrade ta en kvinnlig reporter i hand och Åsa Romson som byttes ut som språkrör).

Kristdemokraterna når i dagens mätning 4,8% (+0,3). Kristdemokraterna nämns ofta som det parti där risken är störst att partiet inte klarar riksdagsspärren på 4% och väljarna håller med. När vi frågar om det är något parti man inte tror kommer in i riksdagen är det Kristdemokraterna som flest nämner. När olika partiers sympatisörer tillfrågas om de kan tänka sig att stödrösta säger drygt var fjärde svensk (27%) att de kan tänka sig att stödrösta. Både bland övriga Allianspartiers väljare och bland Sverigedemokraterna är det ungefär varannan som kan tänka sig att stödrösta på just Kristdemokraterna. Vilket resulterar i att väljare som egentligen sympatiserar med ett annat parti skulle rösta på Kristdemokraterna om det vore val idag. Som ett resultat av att andelen är högre bland just Moderater och Sverigedemokrater som kan tänka sig att stödrösta är det fler män än kvinnor som skulle rösta på Kd idag. Partiet har fler sympatisörer utanför storstäderna.

Centerpartiet är ett av partierna som är vinnare denna mandatperiod. I denna mätning noterar partiet 9,5% (+-0), för tredje mätningen i rad. Det är 3,4 procentenheter över valresultatet på 6,1%, men en bra bit från toppnoteringen på 13,6% i maj 2017. Centerpartiets väljare består av två ganska olika grupper: dels äldre personer, med lägre utbildning, boende på landsbygden och en yngre, välutbildad grupp som bor i storstäderna.

Liberalerna noterar i denna mätning 4,4% (-0,7) och är tillsammans med Kd och Mp de partier som befinner sig nära den viktiga 4-procentsspärren. Mandatperioden har präglats av en i stundtals ifrågasatt partiledare som för ett år sedan utmanades av Birgitta Olsson. Björklund vann striden och Olsson lämnade politiken. Liberalerna har bytt namn och hette i förra valrörelsen Folkpartiet. Liberalerna tar röster från i första hand Centerpartiet men även från Moderaterna. Väljarprofilen utgörs av ungefär lika stor andel män som kvinnor, sympatisörerna har examen från universitet/högskola och är boende i storstäderna.

Moderaterna har det motigt i opinionen och når 20,4% (-0,2) av väljarstödet i denna mätning. I riksdagsvalet fick man 23,3%. Det högsta stöd som noterats under mandatperioden är 27,9% i december 2014, dvsstrax innan Decemberöverenskommelsen slöts. Sedan har partiet haft opinionsmässiga motgångar där stödet var som lägst på 16,0% för ett år sedan, i augusti 2017. I samband med detta avgick Anna Kinberg Batra som partiledare och Ulf Kristersson tillträdde. Därefter ökade väljarstödet till 24,6% i januari 2018 som högst. Som det ser ut nu beror Moderaternas vikande väljarstöd på att en del sympatisörer väljer att stödrösta på i första hand Kd, men i viss utsträckning på L. Moderaternas väljarprofil är övervägande män, välutbildade och i storstäder.

Sverigedemokraterna är en av mandatperiodens vinnare. I denna mätning når partiet 19,0% (-1,5%), vilket är en ökning med nästan 50% sedan valet 2014 då man fick 12,9%. Den högsta notering Sd haft är 22,2% i december 2015 och i januari 2016 i samband med flyktingkrisen och de hårdare gränskontrollerna som då infördes. Den tredje gången var i mars 2017 efter att Anna Kinberg Batra aviserat att Moderaterna ville föra samtal med Sverigedemokraterna. Det är tydligt att Sd tagit väljare från alla partier sedan 2014 och då i huvudsak från Moderaterna och Socialdemokraterna. Även om Sverigedemokratiska väljare är trogna partiet finns det sedan ett drygt år ett flöde från Sd tillbaka till M som inte alls finns i samma utsträckning från Sd tillbaka till S.

Alliansen samlar 39,1% (-0,6) av rösterna och De Rödgröna 38,4% (+1,7), vilket innebär att Alliansen har ett fortsatt övertag, om än minskande, på 0,7 procentenheter (-2,3 procentenheter).

Feministiskt Initiativ noterar 1,5% (+0,1) och Övriga partier får 1,9% (+0,2), vilket innebär att dessa partier som inte har riksdagsplats idag sammantaget har ett stöd på 3,4% (+0,3). Andelen osäkra är 5,5% (-0,7)

Läs rapporten för Väljarbarometer här. väljarbarometer augusti 2018

Ta del av väljarbarometerns historik här: Väljarbarometer historik

 Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizio opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 295 intervjuer under perioden 25 juli-1 augusti 2018 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val. Svarsandelen är 62%.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Inizio redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin@inizio.se

 

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018