Väljarbarometer 7 februari 2018

Väljarbarometer-white-private-trans


Det är små rörelser i februari månads mätningsompresenteras idag.

Sammantaget har Alliansen ett övertag över de Rödgröna, vilket förklaras av att alla Allianspartier ökar utom Centern som backar något. De Rödgröna partierna backar sammantaget, men enskilda partiers rörelser är alltså små. De större händelser som inträffat denna månad är bl a konferensen Folk och Försvar i Sälen, Alice Bah Kunkes besked att hon ställer upp som språkrör för Miljöpartiet den dag Isabella Lövin lämnar, World Economic Forum i Davos och beskedet att Lars Ohly lämnar Vänsterpartiet efter anklagelser om sexuella trakasserier.

Med stora rörlighet i väljarkåren kan dock tillsynes små rörelser hos partierna trots det dölja stora rörelser mellan partierna. (Differensen mot januari månads mätning anges inom parentes.)

Sverigedemokraterna noterade för ett år sedan i februari 2017 21,5% vilket var nära toppnoteringen på 22,2% (i december 2015, i januari 2016 och i mars 2017). Sverigedemokraterna var ett av partierna som vann på problemen inom Moderaterna, men som sedan partiledarskiftet tappat väljare till Moderaterna.
På ett år har SD tappat 5,9 procentenheter och får i denna mätning 15,6%.

Moderaterna når i februari månads väljarbarometer 24,6 (+0,9) och har sedan bottennoteringen i augusti hämtat tillbaka 8,6 procentenheter. Sympatisörerna kommer alltså i huvudsak från Sverigedemokraterna och Centern.

Liberalerna når 4% (+0,6) i denna mätning och når 4-procentsspärren för första gången sedan augusti 2017. Kristdemokraterna ligger i princip still på 4,1% (+0,1). Centern backar något till 9,3% (-0,6) , vilket innebär att Centern backat 3,6 procentenheter sedan augusti 2017 och 4,3 procentenheter sedan toppnoteringen i maj 2017. På det hela taget byter Allianspartierna till stor del väljare inom grupperingen och sedan finns ett utbyte även med SD.

Socialdemokraterna noterar 28,5% (+0,2), vilket är i nivå med föregående mätning men en bit under valresultatet på 31,0%. Socialdemokraterna har bara varit över valresultatet en gång under mandatperioden och det var direkt efter Decemberöverenskommelsen i januari 2015. Vänsterpartiet får 6,8% (-0,6), vilket är ungefär i nivå som partiet legat det senaste året, men över valresultatet på 5,7%. Den högsta nivå Vänsterpartiet nått under mandatperioden är 9,6% i maj 2016. Miljöpartiets problem fortsätter. I februari månads väljarbarometer får partiet 3,2% (-0,4). I riksdagsvalet fick partiet 6,9% och har tappat väljare till Socialdemokraterna och Centerpartiet i första hand, men även till Vänsterpartiet och – Feministiskt Initiativ.

Feministiskt Initiativ noterar i denna mätning 2,1% (+0,8) och vi ser att partiet tar väljare till största del från Miljöpartiet. Tidigare har vi sett ett flöde från V till Fi, men nu ser vi alltså en ny rörelse där väljare i högre grad kommer från Mp.

Rörelserna över blockgränsen är små, bortsett från ett visst flöde mellan Socialdemokraterna och Moderaterna samt från Miljöpartiet till Centerpartiet.

Övriga partier noterar 2,0% (-0,3) och andelen osäkra väljare är 6,7 (+0,2).

Läs också Lena Mellins analys.

Läs rapporten för Väljarbarometer här. väljarbarometer feb 2018

Ta del av väljarbarometerns historik här: Väljarbarometer historik

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizio opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 133 intervjuer under perioden 30 januari  – 5 februari, 2018 och är genomförd som en webbundersökning.

Frågan som ställdes var: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Inizio redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Läs mer om vår metod här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin@inizio.se

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018