Väljarbarometer 9 mars 2018

Väljarbarometer-white-private-trans


Alliansens samlade stöd uppgår till 42,8% (+0,8) och de Rödgrönas stöd är 36,6% (-1,9) i Inizios väljarbarometer som presenteras i Aftonbladet idag. Det innebär att gapet mellan blocken är rekordstort, 6,2%. Alliansens övertag har aldrig varit så stort under mandatperioden.

Mycket av Alliansens övertag förklaras av att Kristdemokraterna går ökar till 5,9% (+1,8), vilket är det högsta stödet partiet haft sedan oktober 2015. Uppgången kan förklaras av det fokus partiet haft sedan förre mätningen. Dels har Ebba Busch Thor bjudit in Bert Karlsson som utfrågare under valrörelsen och dels har Kd genomfört sina kommundagar i slutet som generade en hel del uppmärksamhet för Kd som balanserat på 4-procentspärren större delen av mandatperioden. Kd ser ut att attrahera manliga väljare och väljare som röstade på Sd, M och L i valet 2014. Om denna uppgång står sig över tid återstår att se.

Moderaterna ligger i princip still på 24,5% (-0,1) och uppgången sedan augusti, då stödet var 16,0%, ser nu ut att ha avstannat. I alla fall för stunden. Liberalernas problem fortsätter och partiet har svårt att nå över 4-procent. I denna mätning noteras 3,6% (-0,4). Centern backar i ännu en mätning till 8,8% (-0,5), vilket är en sammanlagd nedgång med 4,1 procentenheter sedan augusti 2017. Vi noterar att en relativt stor andel av de centerpartistiska väljarna har gått till soffan, en kategori som brukar vara relativt lätt att få tillbaka.

Om vi vänder blicken mot det Rödgröna blocket kan vi konstatera att Socialdemokraterna backar till 26,4% (-2,1) i förhållande till februari månads mätning. Det är nu endast 2,1 procentenheter som skiljer Moderaterna och Socialdemokraterna. Detta är det lägsta stöd S har haft sedan maj 2017. Partiet tappar framförallt väljare till M och Sd, men även till andra partier inom det Rödgröna blocket.

Vänsterpartiet ligger i princip still på 6,9% (+0,1) och även Miljöpartiet ligger still på 3,3% (+0,1). Fi som gick framåt i förra mätningen i februari, fortsätter öka något även i denna mätning till 2,6% (+0,5), vilket är en fördubbling sedan januari månad. Fi har en ny partiledare i Gita Nabavi vid sidan av Gudrun Schyman och presenterat en valfilm som blivit uppmärksammad den senaste tiden.

Sverigedemokraterna noterar 15,7% (+0,1), vilket är en nivå partiet legat på sedan november månad. Sd har tappat väljare framförallt till M och Kd.

Övriga partier är 2,3% (+0,3) och andelen osäkra väljare är 6,8% (+0,1).

Läs rapporten för Väljarbarometer här. väljarbarometer mar 2018

Ta del av väljarbarometerns historik här: Väljarbarometer historik

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizio opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 324 intervjuer under perioden 1-5 mars, 2018 och är genomförd som en webbundersökning.

Frågan som ställdes var: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val. Svarsandelen är 61.5%.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Inizio redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Läs mer om vår metod här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin@inizio.se

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018