Väljarbarometer 9 oktober 2018

Väljarbarometer-white-private-trans

I Aftonbladet/Inizios första mätning en månad efter valet den 9 september är rörelserna för enskilda partier små. Sammantaget ökar dock blockskillnaden så att de Rödgröna partierna (S, V och MP) ökar sitt övertag till 2,0 procentenheter framför Alliansen.

Sedan valdagen, som gav svåra förutsättningar för regeringsbildning, har partierna gjort utfästelser i frågan som gör att positionerna förefaller mycket låsta. Efter att regeringen Löfven röstats bort av en majoritet av riksdagen och ersatts av en övergångsregering, efter att val av talman och vice talmän blev en styrkeuppvisning gick slutligen frågan om att sondera förutsättningarna för att bilda regering till Ulf Kristersson (M).

Väljarnas besked en månad efter valet ger vid handen ett något ökat stöd för de Rödgröna partierna, även om det är långt ifrån säkert att blockpolitiken överlever regeringsbildningen. Socialdemokraterna är det parti som ökar mest från valresultatet på 28,3% till dagens 29,7% (+1,4). Som vi sett under förra mandatperioden är väljarna rörliga och under ytan av de beskedliga förändringarna ser vi mönster att S tar väljare från V, MP och något även från SD.

Det är kanske inte oväntat att det regeringsbärande partiet får ett ökat stöd i just en så osäker situation som föreligger. Politisk turbulens tenderar att gynna det partiet. Moderaternas position är i stort sett oförändrad med 19,4% (-0,4), när Kristersson nu försöker hitta ett möjligt regeringsunderlag. Den osäkerhet som råder när det gäller Moderaternas relation till Sverigedemokraterna spelar sannolikt in och vi ser att M tappar väljare till SD och tar från L och KD.

Liberalerna minskar något till 4,9% (-0,6), Kristdemokraterna har ett oförändrat väljarstöd på 6,3% (0,0), liksom även Centerpartiet med 8,6% (-0,1).

Vänsterpartiet når 7,3% (-0,7) och Miljöpartiet har oförändrat 4,3% (-0,1).

Sverigedemokraterna noterar 17,9% (+0,4).

Övriga partier samlar 1,7% (+0,1) och andelen osäkra väljare är 4,3%.

Även om positionerna tycks låsta visar dagens mätning att ett extra val inte skulle vara någon lösning. Trots detta har andelen som tror att ett extraval kan komma att genomföras under mandatperioden aldrig varit så hög, visar en mätning som gjordes två veckor efter valdagen.

Ta del av historiken här: Väljarbarometer historik

Ta del av rapporten här: väljarbarometer oktober 20181008

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizio opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1763 intervjuer under perioden

1 oktober – 8 oktober, 2018 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var :

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Inizio redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Tänk på att stickprovsundersökningar är alltid förknippade med osäkerhet. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin@inizio.se

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018