Väljarbarometer april 2018

Väljarbarometer-white-private-trans


Med fem månader kvar till valet ligger tre av riksdagspartierna kring den kritiska 4-procentsspärren, Liberalerna noterar 3,9% (+0,3), Miljöpartiet 4,0% (+0,7) och Kristdemokraterna 5,1% (-0,8).  Detta visar den väljarbarometer från Aftonbladet/Inizio som publiceras i Aftonbladet idag.  Alliansens samlade stöd minskar något i förhållande till mars månads mätning och uppgår till 41,3% (-1,5) och de Rödgrönas stöd ökar något till 37,8% (+1,2). Alliansens rekordstora övertag i mars minskar därmed.

Kristdemokraterna noterade en stor uppgång i mars som kan förklaras av den mediala exponering partiet fick som krisparti och lanseringen att partiledaren Ebba Busch Thor skulle ut på turné i landet med bl a Bert Karlsson som utfrågare. Vi ser att uppgången avmattats och partiet förlorar en del av uppgången. Under mandatperioden har vi sett att uppgångar hos kd många gånger förklaras av just närvaro i media och att partiet attraherar en ny och yngre, i huvudsak manliga väljare.

Liberalerna har problem. Sedan riksdagsvalet då partiet fick 5,4%, har partiet haft interna stridigheter och sedan Birgitta Olsson lämnade partiet i höstas tappade man också en del, framförallt kvinnliga väljare. En annan utmaning är att partiets frågor inte riktigt är på agendan och när Socialdemokraterna under mars månad presenterat förslag kring mobilförbud i skolan och förbud mot religiösa friskolor, kan partiet uppfattas snarast som reaktivt än att ha initiativet i kärnfrågan kring skola och utbildning. Liberalerna har haft lägre väljarstöd under mandatperioden, men det tycks vara väldigt svårt att nå över den viktiga 4-procentspärren.

Moderaternas topp i opinionen tycks vara nådd och noterar i denna mätning 23,3 procent (-1,2), vilket tangerar valresultatet. Sedan förra mätningen har Hanif Bali slutat twittra och lämnat partistyrelsen efter ett omstritt inlägg som redovisade mejlväxlingen mellan UD och journalisten Patrik Oksanen. Ulf Kristersson har hyllats för sina framgångar där han lyckades vända bottensifforna i augusti på 16,0 procent och ingjuta mod i den tilltufsade väljarkåren. Man bör då hålla i minnet att dagens siffror är en bit från de toppsiffror som Anna Kinberg Batra nådde under sin period där toppnoteringen var i december 2014 på 27,9% – en förvisso ytterst turbulent tid under mandatperioden med en hotande nyval som resulterade i decemberöverenskommelsen.

Centern har haft en nedåtgående trend sedan Moderaterna fick en ny partiledare och många besvikna moderater som hittat en tillfällig hemvist hos Centerpartiet vände tillbaka. Toppnoteringen i maj 2017 på 13,6% har sjunkit och partiet noterar i april månad 9,0% (+0,2), vilket är över valresultatet på 6,1%.

Socialdemokraterna når 27,3% (+0,9), vilket är en nivå som partiet funnits kring det senaste året, bortsett från oktober 2017 då partiet skördade framgångar i opinionen efter Transportstyrelseskandalen. Socialdemokraterna har sedan förra mätningen presenterat förslag kring mobilförbud i skolan och förbud kring religiösa friskolor. Stefan Löfven har träffat president Trump i USA, men inget av detta tycks ha gett utdelning i opinionen.

Regeringskollegan Miljöpartiet noterar 4,0% (+0,7) och har det motigt i opinionen. Valresultatet på 6,9% tycks långt borta. Från andra mätningar vi gör ser vi att miljöfrågan är relativt viktig för väljarna, men Centerpartiet upplevs har bästa politiken för miljö och klimat. Miljöpartiet har heller inte lyckats ta position i frågan som rör skola och utbildning. Ytterligare försvårande omständighet är att de båda språkrören har lägst förtroende bland allmänheten av alla partiföreträdare.

Vänsterpartiet ligger också still i opinionen på 6,5% (-0,4), men har dragit fördel av att inte vara en del av regeringen och ligger idag något över valresultatet på 5,7%.

Sverigedemokraterna ligger i princip still i denna mätning på 15,9 (+0,2). Sedan Moderaterna bytte partiledare och många väljare strömmade tillbaka från sd till m har partiet backat från tidigare positioner kring 20% och har nu snarare etablerat sig kring 16%, en avsevärd ökning från valresultatet 2014 på 12,9%. Sverigedemokraterna har den senaste månaden hanterat ytterligare ett uteslutningsärende och en riksdagsledamot har valt att lämna partiet för Alternativ för Sverige.

Som vi tidigare konstaterat är denna mandatperioden unik så till vida att rörligheten bland väljarna är väldigt hög. Om man tittar på de stora dragen kan vi se att sd vunnit väljare från i stort samtliga partier, men främst från s och m. Annars byter väljarna parti inom respektive block, allianspartierna byter väljare med varandra och de rödgröna partierna byter väljare med varandra. Vi kan konstatera att ett intressant flöde har funnits från mp till c, som kan förklaras av att c upplevs ha en bättre politik för klimat och miljö. Vi ser även en viss uppgång för fi som förklaras av mp-väljare som hittat en ny hemvist. När det gäller partiernas kärna är det intressant att notera att s är det parti med störst andel trogna väljare, väljare som röstade på partiet 2014 och som fortfarande gör det. Denna position innehades tidigare av sd, men även deras väljare rör sig alltmer i takt med att partiet blir mer etablerat.

Övriga partier är 2,6% (+0,3) och andelen osäkra väljare är 6,6% (-0,2).

Läs rapporten för Väljarbarometer här. väljarbarometer apr 2018

Ta del av väljarbarometerns historik här: Väljarbarometer historik

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizio opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 109 intervjuer under perioden 3-9 april, 2018 och är genomförd som en webbundersökning.

Frågan som ställdes var: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val. Svarsandelen är 63%.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Inizio redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Läs mer om vår metod här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin@inizio.se

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018