Väljarbarometer februari

Väljarbarometer-white-private-trans

Kristdemokraterna fortsätter öka till en ny toppnivå på 9,0% (+0,7) och har sedan riksdagsvalet ökat 2,7 procentenheter (6,3%). Detta visar februari månads väljarbarometer som presenteras i Aftonbladet idag. KD tar väljare från M och SD. En stor del av förklaringen är partiledaren Ebba Busch Thors populäritet, inte bara i de egna leden, utan märks även bland andra väljargrupper, i synnerhet hos moderata sympatisörer.

Den utdragna regeringsbildningen under hösten resulterade i ett avtal i januari mellan S, MP, L och C. Denna lät Stefan Löfven fortsätta som statsminister och splittrade Alliansen. Känslorna hos partiföreträdare och sympatisörer har varit starka och den 30 januari genomfördes den första partiledardebatten i riksdagen där de nya positionerna prövades. Denna mätning är gjord 11-18 februari bland 2 137 väljare.

I väljarbarometern ökar Sverigedemokraterna till 19,5% (+1,1). I jämförelse med riksdagsvalet är ökningen 2 procentenheter (17,5%) och partiet tar väljare från Moderaterna i första hand.

Moderaterna backar till 17,7% (-1,3), vilket är den lägsta nivån partiet har haft sedan Ulf Kristersson tillträdde som partiledare 1 oktober 2017. Moderaterna tappar väljare till SD och KD och tar väljare från L. Utan tillflödet av väljare från L hade M varit ett parti runt 16%.

Centerpartiet tycks ha stoppat väljartappet partiet haft sedan partiet röstade nej till Kristersson som statsminister och ökar i denna mätning något till 9,7% (+1,4). Ingen större skillnad, men vi kan se att partiet tar väljare i första hand från MP och något från L.

Liberalerna har en svår situation. Väljarstödet är 2,7% (-0,5) och det är därmed det lägsta stöd som uppmätts sedan mätningarna påbörjades i oktober 2014. Det huvudsakliga tappet sker alltså till Moderaterna och något till Centerpartiet.

Socialdemokraterna når 27,1% (-1,1), vilket är en minskning med 2,7 procentenheter från höstens toppnotering i slutet av december. Då fick Socialdemokraterna 29,8%, vilket var innan Januariavtalet presenterades där Vänsterpartiet lämnas utan inflytande. Besvikna Socialdemokratiska väljare valde då att gå till Vänsterpartiet, ett flöde som tycks ha avstannat. Socialdemokraterna tappar nu något även till SD, vilket kan förklara att inte Vänsterpartiet ökar mer.

Vänsterpartiet får 9,7% (-0,5) och tycks alltså inte locka fler väljare i nuläget från Socialdemokraterna.

Miljöpartiet noterar 3,4% (-0,4). Partiet tar väljare från Vänsterpartiet och tappar till Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Högeroppositionen (SD+M+KD) samlar 46,2% av väljarstöd och har ökat 2,6 procentenheter sedan riksdagsvalet. Regeringsunderlaget (S+MP+C+L) samlar 42,9% av väljarstödet och har minskat 3,9 procentenheter sedan riksdagsvalet.

Övriga partier samlar 1,9% (0,7) och andelen osäkra väljare är 4,8% (-0,4).

Läs rapporten här: väljarbarometer februari 20190218

Ta del av historiken här: Väljarbarometer historik

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 137 intervjuer under perioden

11-18 februari, 2019 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Inizio redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Tänk på att stickprovsundersökningar är alltid förknippade med osäkerhet. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin@inizio.se

 

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018