Väljarbarometer Januari 2016

Väljarbarometer-white-private-trans

Sverigedemokraterna är för första gången näst största parti i Aftonbladet/Inizios Väljarbarometer i januari. Partiet ligger dock kvar på samma nivå som toppnoteringen i december på 22,2 procent och förklaringen ligger istället i att Moderaterna backar något, från 22,7 procent till 21,3 procent i denna mätning.

Vänsterpartiet når sitt högsta resultat sedan valet 2014 på 8 procent och Miljöpartiet backar och når sitt lägsta resultat sedan valet på 4,6 procent. Eftersom väljarna till stor del rör sig inom blocken kan man tänka sig att uppgången för v handlar om att partiet inte står bakom den mer restriktiva flyktingpolitik som regeringen nu genomför.

Socialdemokraterna står i princip still 23,2 procent. Under mätperioden inträffade avslöjandena kring Kommunal och Margot Wallström som fått en lägenhet av förbundet. I samband med denna backar Socialdemokraterna i undersökningen dagarna efter avslöjandena, men underlaget är mindre och det brukar ta längre tid innan denna typ av händelse ger utslag i väljaropinionen. Vi kan dock notera att andelen osäkra väljare bland socialdemokraterna är 13,5 procent, samma siffra bland allmänheten är 8,8 procent i denna mätning. Allianspartierna har lägre andel osäkra väljare och de Rödgröna omvänt en högre andel osäkra väljare.

Om undersökningen
Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 520 intervjuer under perioden 12-19 januari 2016 och är genomförd som en webbundersökning. Urvalet är pre-stratifierat på ålder och kön och sedan vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var:
“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Läs hela rapporten väljarbarometer januari 2016

Läs artikeln och se TV-inslag i Aftonbladet här.

Läs Lena Mellins analys här.

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018