Väljarbarometer 10 januari 2018

Väljarbarometer-white-private-trans

Allianspartierna backar (-1,5) och de Rödgröna partierna går framåt (+1,9), vilket innebär att Alliansen fortsatt har ett övertag om än mindre än föregående månad (+1,7). Detta visar Aftonbladet/Inizios väljarbarometer för januari som presenteras idag.

Den 9 september 2018 är det val till riksdagen och idag är det alltså ganska precis åtta månader till valet. Jämförelser med föregående månad är inom parentes.

Tittar man närmare på Allianspartierna ser vi att moderaterna som gått uppåt i varje mätning under hösten nu noterar samma nivå som decembermätningen 23,7% (+-0), vilket är något över valresultatet (23,3%). Om man ser tillbaka till januari 2017 hade moderaterna 21,3%, just innan Anna Kinberg Batra aviserade att partiet skulle samtala med SD som ledde till att partiet bottnade på 16,0% innan hon tvingades avgå. Nu ser det alltså ut som partiet med ny partiledare planat ut uppgången under hösten. Moderaternas framgång har delvis skett på bekostnad av Centerpartiet. Sedan augusti har partiet tappat 3 procentenheter och får 9,9% (-0,2) i januari. I januari 2017 hade Centerpartiet 9,7% och partiet är alltså på något sätt tillbaka på samma position som för ett år sedan.

Kristdemokraterna balanserar på 4-procentspärren och får just 4% (-0,8) i denna mätning. För ett år sedan hade partiet 3,7% av väljarna, vilket är under valresultatet på 4,6%. Frågan är om Kristdemokraterna kan räkna med Moderata stödröster i kommande riksdagsval? Även för Liberalerna är läget fortsatt svårt och partiet har under hela hösten legat under spärren. I denna mätning når partiet 3,4% (-0,5), vilket är långt under valresultatet på 5,4% och även under väljarstödet i Väljarbarometern för januari 2017 då Liberalerna noterade 4,7%. Björklund har ifrågasatts vid flera tillfällen under mandatperioden och under senvåren aviserade Birgitta Olsson att hon utmanade Björklund, en kamp som hon förlorade och därmed valde att lämna politiken. Olsson som hade sina stödtrupper tycks ha tagit dessa med sig när hon nu lämnat. Dessutom ligger Liberalernas profilfrågor, skola och försvar, inte i väljarnas främsta fokus.

Sverigedemokraterna får 16,0% (+0,1), i årets inledande mätningar. För ett år sedan hade partiet 21,5% och var därmed näst största parti, vilket orsakade Anna Kinberg Batras utspel. Idag har partiet alltså backat 5,5 procentenheter och tappat väljare till Moderaterna. Partiet har också skakats av flera interna strider och den senaste månaden har de tre tidigare SD-ledamöterna Pavel Gamov, Hanna Wigh och Margareta Larsson meddelat att de startar en ny politisk grupp i riksdagen.

Socialdemokraterna ökar något till 28,3% (+0,8). För ett år sedan noterade partiet 25,8% och även om Socialdemokraterna var största parti, var avståndet till Sverigedemokraterna och Moderaterna inte särskilt stort. Idag är avståndet mellan de tre största partierna större. Vänsterpartiet har en bra inledning på året och ökar i denna mätning till 7,4% (+0,6). För ett år sedan fick Vänsterpartiet 6,9% av väljarstödet vilket var en ökning jämfört med valresultatet på 5,9%. Vänsterpartiet är det parti inom det Rödgröna blocket har haft bäst utväxling när det gäller väljarstödet. Miljöpartiet har det fortsatt motigt under 4-procentsspärren. I denna mätning får partiet 3,6% (+0,5). För ett år sedan noterade partiet 4,3%, vilket är ganska långt från valresultatet på 6,9%. Under mandatperioden har Miljöpartiet haft sitt lägsta uppmätta stöd på 2,5% och det högsta på 7,5% som partiet fick precis i inledningen av mandatperioden. Det har kostat partiet dyrt i form av väljarstöd att regera och dessutom har de båda språkrören det lägsta förtroendet av samtliga partiföreträdare.

Andelen osäkra väljare minskar till 6,5% (-1,0), vilket också är en minskning jämfört med ett år sedan, då 8,6% uppgav att de var osäkra vilket parti de skulle rösta på om det vore val idag. Feministiskt Initiativ får 1,3% (-0,4) i denna mätning och Övriga partier 2,3% (-0,3). För ett år sedan noterade Feministiskt Initiativ 1,0% och andelen Övriga partiet var 1,0%.

Läs också Lena Mellins analys.

Läs rapporten för Väljarbarometer här. väljarbarometer jan 2018

Ta del av väljarbarometerns historik här: Väljarbarometer historik

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizio opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 268 intervjuer under perioden 3  – 8 januari, 2018 och är genomförd som en webbundersökning.

Frågan som ställdes var: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Inizio redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Läs mer om vår metod här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin@inizio.se

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018