Väljarbarometer 9 september 2017

Väljarbarometer-white-private-trans

Skärmavbild 2017-09-07 kl. 22.29.21Ett år före riksdagsvalet publicerar Aftonbladet/Inizio september månads väljarbarometer. Sedan förra mätningen har Anna Kinberg Batra meddelat att hon avgår som partiledare för moderaterna och Transportstyrelsens kritiserade IT-upphandling har fortsatt att dominera nyhetsrapporteringen där även EU- och Handelsminister Ann Lindhe, som vid tidpunkten var statssekreterare hos Inrikesminister Anders Ygeman, har ifrågasatts. Frågan kommer säkert att fortsätta vara aktuell det kommande året och därmed bli en fråga i valrörelsen. Värt att nämna är också den upptrappade konflikten kring Nordkoreas kärnvapensprängningar som påverkar det säkerhetspolitiska läget, vilket kan gynna en sittande regering.

Skillnaden mellan blocken fortsätter att öka. Alliansen tappar stöd och når 37,1% medan det Rödgröna blocket ökar något till 38,8. Så stort övertag har det Rödgröna blocket haft sedan april 2015, alltså på 2,5 år.

Inom Alliansen backar samtliga partier något, utom Moderaterna som ökar en smula. Rörelserna för enskilda partier är dock små, men läget är allvarligt för Liberalerna som i denna mätning hamnar under 4-procentsspärren med 3,6% (-0,5 procentenheter). Liberalerna fick 5,4% i Riksdagsvalet och har bara nått över denna nivå i samband med regeringskrisen i november 2014 då man noterade 6,1%. Birgitta Olsson meddelade att hon utmanar Jan Björklund som partiledare i början av juni. Trots att Jan Björklund har starkt stöd inom partiet kommer valet av partiledare ske först i november på Landsmötet.

Moderaterna är inne i en djup kris och opinionsstödet har rasat från riksdagsvalet 2014 då man fick 23,3%. I denna mätning får moderaterna 16,5% (0,5 procentenheter), en svag ökning som det är för tidigt att dra några större växlar på. Efter att Anna Kindberg Batras avgång meddelats den 25 augusti har partistyrelsen och valberedningen meddelat att en  ny partiledare ska väljas vid en extrastämma den 1 oktober.

Centerpartiet får 12,3% (-0,6 procentenheter). Centerpartiet har haft stora framgångar och fördubblat väljarstödet sedan riksdagsvalet då man fick 6,1%. Partiet har tagit väljare från övriga Allianspartier, framförallt Moderaterna och även från Miljöpartiet. Den starka uppgången är dock bruten och C ligger 1,3 procentenheter under toppnoteringen på 13,6% i maj.

Kristdemokraterna når 4,7% (-0,1 procentenheter). Partiet fick 4,6% i riksdagsvalet och har under mandatperioden balanserat runt 4-procentsspärren. Partiet har tappat väljare till SD och tagit väljare inom Alliansen, framförallt från L och M. Partiets fokus på hårdare politiska frågor som Lag och Ordning under Ebba Busch Thors ledning har lett till att partiet idag har fler manliga än kvinnliga väljare.

Socialdemokraterna når 28,8% (0,1 procentenheter) och har inte haft så stort stöd sedan april 2015. I riksdagsvalet fick S 31,0%. Den högsta siffran under mandatperioden är 33,0% i januari 2015, direkt efter att Decemberöverenskommelsen slöts. S har tappat väljare främst till SD, men även till V. Annars är Miljöpartiet den stora vinnaren som ökar till 3,5%, en uppgång med 0,9 procentenheter sedan augusti. Vid en jämförelse med valresultatet då MP fick 6,9% är partiet dock halverat och det är svårt att se hur partiet ska komma ur svackan man varit i sedan krisen våren 2016. Vänsterpartiet ligger i princip still och når 6,5% (0,3 procentenheter) i denna mätning. I riksdagsvalet 2014 fick V 6,5% och stärkt sig i väljaropinionen som stödparti till regeringen. Sammantaget ökar alltså det Rödgröna blocket.

Sverigedemokraterna når 19,9% (-0,2 procentenheter). Under mandatperioden är SD vinnare, med en fantastisk uppgång från valresultatet på 12,9%. Partiet har tagit väljare från alla partier, men främst från Moderaterna och i något mindre utsträckning från Socialdemokraterna och Kristdemokraterna.

I snitt uppger 9,3% av väljarkåren att de är osäkra vilket parti det skulle rösta på om det vore val idag. De partier med störst andel osäkra väljare, dvs väljare som röstade på partiet i riksdagsvalet 2014, men som idag uppger att de inte vet vilket parti de skulle rösta på om det vore val idag är Liberalerna och Miljöpartiet.

Läs rapporten här: Väljarbarometer september 2017

Läs hela tidsserien här: Väljarbarometer historik

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 066 intervjuer under perioden 1-6 september, 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:
“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.
Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018